În atenția comunității educaționale și civile

În contextul mediatizării cazului de violență produsă într-o instituție de învățământ general din municipiu, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău s-a autosesizat și a examinat toate circumstanțele.
 
Astfel, în perioada 30.01.2024 – 06.02.2024, DGETS a desfășurat o anchetă de serviciu în cadrul instituției de învățământ în care s-a produs incidentul, evaluând domeniile reflectate în sesizare conform competențelor.
 
S-a constatat că la lecția de matematică profesoara a aplicat violența în raport cu o elevă, totodată aceasta manifestând un comportament ostil în adresa elevilor.
 
La solicitarea membrilor comisiei DGETS profesoara a fost exclusă din mediul elevilor clasei respective și înlocuită cu un alt profesor până la hotărârea finală a conducătorului instituției de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare.
 
Totodată, membrii comisiei DGETS, au solicitat convocarea ședinței Consiliului de etică referitor la comportamentul abuziv al cadrului didactic, care ulterior s-a desfășurat la data de 06.02.2024 cu aplicarea sancțiunii: avertizare, anularea adausului pentru semestrul II, consultarea psihologului, neluând în considerație art.86 alin.(1), lit.n) din Codul Muncii referitor la concedierea cadrului didactic pentru aplicare, chiar şi o singură dată, a violenței față de discipoli.
 
DGETS reconfirmă poziția fermă de respectare univocă a legislației în vigoare și prioritizarea drepturilor și libertăților fundamentale ale elevilor/ copiilor/ părinților. Subliniem faptul că personalul din sistemul de învățământ general, responsabil de instruire și educație, în mod particular cadrele didactice, trebuie să-și desfășoare activitatea profesională în conformitate cu principiile și normele de conduită a Codului de Etică al cadrului didactic.
 
Menționam că direcțiile de educație sunt structurile care pun în aplicare prevederile actelor de politici elaborate de către MEC, în acest context, DGETS solicită Ministerului de resort să fie ajustat Codul de Etică al cadrului didactic, dar și alte acte normative care ar facilita intervenția OLSDÎ în astfel de cazuri.