În atenția comunității educaționale și civile

Direcția generală educație, tineret și sport vă informează cu referire la organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău la data de 3 octombrie 2020.

Potrivit prevederilor Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26 martie 2020, nr. 14 din 06 aprilie 2020, nr. 17 din 13 aprilie 2020 și nr. 21 din 24 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.332 din 03.06.2020 „Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova”, ziua de 3 octombrie 2020 se consideră zi lucrătoare pentru categoriile de personal care n-au activat la 10 aprilie 2020.

Conform ordinului MECC nr. 378 din 26.03.2020 „Cu privire la organizarea la distanță a procesului educațional pentru instituțiile de educație timpurie”, la 10 aprilie 2020 entitățile de învățământ preșcolar au realizat procesul educațional la distanță.

Având în vedere prevederile actelor normative, enumerate anterior, procesul educațional în instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău la data de 3 octombrie 2020 nu se va realiza.

Pentru informare:

Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 332 din 03.06.2020 nu se aplică salariaților care în ziua de 10 aprilie 2020:

  1. nu s-au aflat în raporturi de muncă cu angajatorul;
  2. contractele individuale de muncă/ raporturile erau suspendate;
  3. s-au aflat în concediul medical, concediul paternal, concediul de odihnă anual, concediu neplătit;
  4. au activat la decizia angajatorului (la distanță sau cu prezența la locul de muncă).