În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

Direcția generală educație tineret și sport solicită până la data de 15.01.2021, prezentarea informației cu privire la personalul didactic din instituție conform tabelului atașat (Informație cu privire la personalul didactic din instituție).

Informația solicitată urmează a fi prezentată în variantă scanată (cu semnătura și ștampila directorului) și variantă electronică la următoarele adrese electronice:

Sectorul Centru – vdontu73@gmail.com, tel.: 022 20 16 18:
Sectorul Botanica: – nicu.crist@gmail.com, tel.: 022 23 39 35;
Sectorul Buiucani – cadredgets@gmail.com, tel.: 022 23 52 69;
Sectorul Ciocana – svetlana.paginu@gmail.com, tel.: 022 23 34 47;
Sectorul Rîșcani – stihariv@gmail.com, tel.: 022 23 52 69.