În atenţia conducătorilor instituţiilor de învățământ general

În temeiul circularei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.03/2-09/7345 din 31.12.2020, în scopul asigurării cu cadre didactice a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022, secția resurse umane a DGETS solicită, în termen de până la 20 ianuarie curent, prezentarea informației privind numărul total de posturi didactice vacante pentru anul de studii 2021-2022, precum și prognoza necesarului de cadre pe termen mediu (3 ani), conform tabelelor atașate (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 prognoza).

Informația solicitată urmează a fi prezentată în variantă scanată (cu semnătura și ștampila directorului) și variantă electronică la următoarele adrese electronice:

Sectorul Centru – vdontu73@gmail.com, tel.: 022 201618:
Sectorul Botanica: – nicu.crist@gmail.com, tel.: 022 233935;
Sectorul Buiucani – cadredgets@gmail.com, tel.: 022 235269;
Sectorul Ciocana – svetlana.paginu@gmail.com, tel.: 022 233447;
Sectorul Rîșcani – stihariv@gmail.com, tel.: 022 235269.