În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău activează în temeiul Constituției Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Hotărârii Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului şi a structurii-tip a acestuia”, Legii nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, actelor legislative, ordonanțelor, hotărârilor şi dispozițiilor Guvernului Republicii Moldova, ordinelor şi dispozițiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, deciziilor Consiliului municipal Chișinău, altor acte normative din domeniu.

Misiunea DGETS constă în:

  • Implementarea politicilor publice naționale și municipale în domeniile educației, tineretului și sportului;
  • Proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educaţional în instituţiile publice de educaţie;
  • Monitorizarea și evaluarea activității subdiviziunilor direcţiei generale educaţie, tineret şi sport;
  • Crearea condițiilor necesare pentru identificarea, păstrarea, promovarea și implementarea valorilor culturale, inclusiv a grupurilor etnice de pe teritoriul Republicii Moldova.

În scopul organizării eficiente a activității, DGETS, la începutul fiecărui an își stabilește obiectivele și elaborează planul anual de acțiuni, menit să asigure implementarea obiectivelor propuse.

Planul anual de acțiuni îl puteți găsi pe pagina web a DGETS https://chisinauedu.md/ secțiunea transparentă.