În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

Secția resurse umane a DGETS solicită prezentarea informației cu referire la cadrele didactice din instituții, până la 22.09.2021, conform anexelor:

  1. Lista de evidență a personalului de conducere numit prin concurs/deține interimat (anexa nr.1).
  2. Lista de evidență a cadrelor didactice (anexa nr.2).
  3. Lista de evidență a cadrelor didactice angajate prin cumul extern (anexa nr.3).
  4. Lista de evidență a cadrelor didactice de vârstă pensionară (anexa nr.4).
  5. Lista de evidență a cadrelor didactice care nu au calificarea necesară pentru funcția ocupată (anexa nr.5).
  6. Lista de evidență a tinerilor specialiști (anexa nr.6).
  7. Analiza personalului didactic și de conducere (anexele nr.7-12)

Informațiile vor fi prezentate în varianta Word și scanate la următoarele adrese electronice:
sl Botanica: nicu.crist@gmail.com;
sl Buiucani: adamusteata2019@gmail.com;
sl Centru: stihariv@gmail.com;
sl Ciocana: svetlana.paginu@gmail.com;
sl Râșcani: stihariv@gmail.com.

Date de contact: 022 233935, 022 235269; 022 201618, 022 233447, 022 233447

anexe lista de evidență anul de studii 2021-2022