În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general

În temeiul Circularei Ministerului Educației și Cercetării nr.03/2-09/398 din 26.01.2023, în scopul asigurării cu cadre didactice a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2023-2024, Direcția Managementul resurselor umane a DGETS solicită, în termen de până la 06.02.2023, prezentarea informației privind numărul total de posturi didactice vacante pentru anul de studii 2023-2024, prognoza necesarului de cadre pe termen mediu (3 ani), precum și numărul total de cadre didactice debutante angajate în instituțiile de învățământ general, conform anexelor 1, 2 și 3.

Informația solicitată urmează a fi prezentată în variantă scanată PDF (cu semnătura și ștampila directorului) la următoarele adrese electronice:

Sectorul Centru – vdontu73@gmail.com, tel.: 022 201618;
Sectorul Botanica: marianajandik12@gmail.com, tel.: 022 233935;
Sectorul Buiucani – adamusteata2019@gmail.com, tel.: 022 235269;
Sectorul Ciocana – svetlana.paginu@gmail.com, tel.: 022 233447;
Sectorul Râșcani – stihariv@gmail.com, tel.: 022 235269.

Anexele le găsiți aici: Anexele nr. 1, 2, 3