În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și ciclul II

Direcția Generala Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită informație cu privire la realizarea modulului Oina din discipina curriculară Educație fizică.

În acest context, rugăm respectuos, să ne expediați până la data de 20 decembrie 2020 la adresa de email: lilia.palam70@yahoo.com informația solicitată, conform modelului:

1. Instituția de învățământ
2. Clasele în care se predă modulul Oina
3. Numele, prenumele profesorului
4. Inventarul disponibil
5. Inventarul necesar

scrisoarea r.4432 din 09.12.2020