În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează despre obligativitatea aplicării prevederilor Instrucțiunii privind asigurarea școlarizării absolvenților instituțiilor de învățământ primar în instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II, aprobată prin ordinul DGETS nr.526 din 26.04.2022 „Cu privire la asigurarea școlarizării absolvenților instituțiilor de învățământ primar, anul de studii 2022-2023” și a ordinului DGETS nr.01/1-7/638 din 31.05.2023 „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind asigurarea școlarizării absolvenților instituțiilor de învățământ primar în instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II”.