În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău vă informează privind evaluarea bibliotecilor din instituțiile de învățământ are loc în conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 747/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice.
 
Subsecvent, biblioteca publică este biblioteca aflată în subordinea unei autorități a administrației publice centrale sau locale ori altei autorități sau instituții publice, care activează potrivit regulamentelor proprii aprobate de către autoritatea sau instituția respectivă (art. 3 din Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci).
 
Ultimul termen de prezentare a dosarelor pentru evaluare este data de 10 noiembrie 2022.
 
Menționăm, dacă în lista bibliotecilor, care urmează a fi evaluate, conform anexei nr. 2 la Ordinul MC nr. 200 din 07.10.2022 (www. mc.gov.md) sunt biblioteci care nu pot participa la evaluare (cu specialiști recent angajați, bolnavi etc…) rugăm să ne informați prin e-mail: arion_liuba@mail.ru elcotruta@ambiant.md elena2apovoloi@gmail.com