În atenția Conducătorilor instituțiilor de învățământ secundar, ciclul II

Întru realizarea  scrisorii nr. A/13-13-58 din 14.03.2022  a Agenției Naționale pentru Curriculum şi Evaluare (ANCE)  și în scopul asigurării corectitudinii datelor introduse în Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (SAPD) cu referire la candidații la examenul național de bacalaureat, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a consiliului municipal Chișinău vă informează că în perioada 20-30 martie 2022 se va realiza verificarea on-line a datelor introduse în SAPD  pentru fiecare candidat la examenul național de bacalaureat, sesiunea 2022.

Reamintim că verificarea datelor personale ale candidaților la examenul național de bacalaureat introduse în SAPD se realizează accesând pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare ance.gov.md,  compartimentul SAPD.

Mai multe detalii.. Vezi aici