În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ secundar (licee și gimnazii) din subordinea DGETS, cu excepția instituțiilor cu autonomie financiară și instituțiile subordonate DETS din sectoare

La solicitarea Curții de  Conturi a Republicii Moldova, Secția resurse umane a Direcției generale educație, tineret și sport solicită până la 21.08.2020, ora 16.00,  prezentarea informației în format excel și varianta scanată confirmată prin semnătura directorului pe adresa de e-mail: cadredgets@gmail.com, cu referire la:

  • funcțiile vacante pe parcursul anului 2019, inclusiv funcțiile de conducere, a personalului tehnic și de deservire (auxiliar), conform anexei nr.1.
  • funcțiile vacante pe parcursul anului 2019, inclusiv funcțiile de conducere, a personalului tehnic și de deservire (auxiliar), cumulate pe parcursul anului 2019, conform anexei nr.2.
    Anexa nr 1 și nr.2