În atenția directorilor instituțiilor de învățământ general

În scopul prelungirii termenului de valabilitate a semnăturii electronice a subiecților declarării averii și a intereselor personale, actualizării registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, întru  executarea  prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr.673 din 28.08.2017 cu privire la implementarea Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, secția resurse umane solicită prezentarea, în termen de până la 31.01.2022:

  1. Dispozitivele de semnătură electronică (stik-urile) eliberate prin intermediul DGETS;
  2. Copiile buletinelor de identitate ale subiecților declarării;
  3. Informația, semnată de conducătorul instituției privind subiecții declarării (director și directori adjuncți) conform tabelei

Fișier atașat: Model tabel privind declarația de avere și interesele personale  

Tel. relații resurse umane:022 235269; 022 233935; 022 201618