În atenția directorilor instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar ciclul I și II și a comunității interesate

Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău informează despre posibilitățile/oportunitățile încadrării copiilor familiilor refugiate din Ucraina în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar ciclul I și II din municipal Chișinău.

În conformitate cu Instrucțiunea privind încadrarea în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina nr. 178/2022,  instituțiile de învățământ general oferă, la cerere, următoarele oportunități:

  • Instituționalizarea în instituția de învățământ preșcolar a copilului din familiile refugiate din Ucraina, în funcție de sursele financiare bugetare alocate pentru anul 2022;
  • Școlarizarea copilului din familiile refugiate din Ucraina în calitate de elev, urmare a solicitării de către părinți a azilului și respectiv a recunoașterii și echivalării perioadelor de studii;
  • Frecventarea instituției de învățământ în calitate de audient, fără obligativitatea școlarizării, de către copiii din familiile refugiate din Ucraina, care nu au solicitat azil.

Totodată, modalitatea de înscriere la școală și pașii ce urmează a fi întreprinși, identificarea traseului în acordarea de sprijin educațional din întregul municipiu găsiți aici: https://cutt.ly/wZZ9XFF

Вниманию директоров учреждений дошкольного, начального и среднего образования, I и II цикла, и заинтересованного сообщества

Главное Управление Образования, Молодёжи и Спорта Примэрии муниципия Кишинэу информирует о возможности зачисления детей из семей беженцев из Украины в дошкольные, начальные, гимназические и лицейские образовательные учреждения муниципия Кишинэу.

В соответствии с Инструкцией о зачислении в общеобразовательные учреждения в Республике Молдова детей из семей беженцев из Украины № 11. 178/2022  учреждения общего образования, на основании поданного заявления предоставляют следующие возможности:

  • Зачисление в дошкольное образовательное учреждение детей из семей беженцев из Украины за счет бюджетных средств, выделенных на 2022 год;
  • Зачисление ребёнка из семьи беженцев из Украины в качестве учащегося, после заявления родителей о предоставлении им убежища и, соответственно, признания и определения уровня образования;
  • Посещения ребёнком из семьи беженцев из Украины, которые не просили убежища, образовательного учреждения в качестве слушателя, без обязательства зачисления.

Условия регистрации детей, шаги, которые необходимо предпринять и определение алгоритма в оказании образовательной помощи в муниципии Кишинэу, можно найти здесь: https://cutt.ly/wZZ9XFF