În atenția elevilor și studenților de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport vă informează despre lansarea Regulamentului privind acordarea burselor de merit pentru elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior. Acest regulament reprezintă un pas semnificativ în direcția reducerii discrepanțelor educaționale și încurajării performanței academice printre tinerii romi.

Prin acest regulament, se stabilesc modul și condițiile de acordare a burselor de merit, subliniind importanța sprijinului financiar pentru elevii și studenții romi în procesul lor de învățare. Acordarea burselor de merit se va realiza de către Ministerul Educației și Cercetării în limitele financiare alocate din bugetul de stat.

Iată câteva aspecte cheie ale regulamentului:

  1. Eligibilitate: La concursul pentru acordarea burselor de merit se pot înscrie elevii și studenții de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior, cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani.
  2. Criterii de Selecție: Benificiarii burselor de merit vor fi selectați pe baza mediei notelor, scrisorii de intenție și a scrisorilor de recomandare. 
  3. Proces de Aplicare: Detaliile complete despre modul de aplicare, procedurile și termenele limită pot fi găsite în fișierul atașat – Circulara MEC nr. 05/3-09/5957 din 09.11.2023 Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor de învățământ profesional tehnic și instituțiilor de învățământ liceal. Vă încurajăm să consultați aceste informații pentru a vă asigura că îndepliniți toate cerințele necesare.
  4. Scopul Acordării Burselor: Acordarea acestor burse nu doar că oferă sprijin financiar, dar reprezintă și o modalitate de a stimula elevii și studenții romi să își atingă potențialul maxim în cadrul procesului lor de studii.

Vă încurajăm să vă implicați activ și să vă înscrieți pentru a beneficia de această inițiativă menită să creeze oportunități egale în educație.

Succes tuturor participanților! 📚✨