În atenția instituțiilor de învățământ general

Primăria și Consiliul municipal Chișinău, ca fondator a instituțiilor de învățământ general din municipiu au delegat Direcției Generale Educație Tineret și Sport să asigure buna funcționare a acestora.

Astfel DGETS, are în obligație, monitorizarea instituțiilor de învățământ general în aplicarea documentelor de politici prin respectarea regulamentelor și standardelor aplicate de către Ministerul Educației și Cercetări.

În context, reiterăm obligativitatea coordonării parteneriatului educațional a activităților extrașcolare și alte activității non-formale cu Direcția Generală Educație Tineret și Sport.

Vă invităm, să citim cu atenție Circulara anexata – Circulara MEC nr. 03/1-09/5866 din 22.12.2022 Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului Instituțiile de învățământ general publice și private