Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează repetat că de astăzi, 11 ianuarie 2021, toate școlile primare, gimnaziile și liceele atât publice, cât și cele private din municipiul Chișinău, își reiau activitatea conform celor 7 modele de organizare a procesului educațional, aprobate prin ordinul MECC nr. 840/2020

În acest context conducătorii instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău:

  • Vor asigura organizarea procesului educațional în conformitate cu Planul-cadru de învățământ pentru anul de studii 2020-2021 și conform modelelor aprobate la începutul anului de studii 2020-2021;
  • Vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea asigurării condițiilor de securitate epidemiologică pentru elevi, părinți, cadre didactice și manageriale, conform cerințelor sanitaro-epidemiologice și igienice stabilite de Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău;
  • Vor informa elevii și părinții acestora privind respectarea regulilor generale de protecție de COVID-19 prin: aerisirea spațiilor, organizarea curățeniei și dezinfecției în instituțiile de învățământ, spălarea cât mai frecventă a mâinilor sau dezinfectarea lor, purtarea de către elevi a măștilor în spațiile comune, purtarea măștilor de către personalul  didactic și nedidactic al școlii, evitarea aglomerărilor, păstrarea distanței fizice, triajul matinal, măsurile privind transportul în comun al elevilor la și de la instituția de învățământ.

Reamintim că până la 15 ianuarie 2021, toate activităților extrașcolare sunt organizate la distanță.

Fișierul atașat: circulara MECC nr.53 din 06.01.2921