În atenția șefilor DETS din sectoare, conducătorilor instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară din municipiul Chișinău

În  temeiul scrisorii Primăriei municipiului Chişinău nr.02-115/5447/20 din 11.02.2021, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău solicită prezentarea informației despre alocațiile financiare pentru abonarea bibliotecilor școlare la ediții periodice pentru anul 2021, conform formularului propus:

Instituția Alocații financiare planificate pentru abonarea la ediții periodice, anul 2021 (lei) Mijloace financiare alocate pentru abonarea la ediții seriale, anul 2021(lei) Numărul de titluri

Ziare/reviste

Inclusiv revista

NOI

(nr.ex., lei)

Termenul limită de prezentare: 24.02 2021 la adresele electronice:
Sectorul Centru, Botanica – elena2apovoloi@gmail.com
Sectorul Rîșcani, Ciocana – elcotruta@ambiant.md
Sectorul Buiucani – arion_liuba@mail.ru