În atenția șefilor DETS din sectoare, directorilor instituțiilor publice din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău solicită șefilor DETS din sectoare, directorilor instituțiilor publice din municipiul Chișinău:

 1. Implicarea activă a tuturor factorilor de decizie responsabili de pregătirea condițiilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău către anul de studii 2021-2022;
 2. Monitorizarea strictă a lucrărilor de reparații ce se fac în grădinițele și școlile din municipiu;
 3. Asigurarea calității lucrărilor executate cu respectarea strictă a termenelor și utilizarea rațională a surselor financiare alocate în acest scop;
 4. Asigurarea transparenței activității instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău și a structurilor din subordinea DGETS și DETS din sectoare, prin plasarea informației detaliate despre alocările bugetare destinate reparațiilor instituțiilor cu specificarea sumei, tipului lucrărilor cu indicarea volumului lucrului efectuat și perioada executării lucrărilor;
 5. Publicarea sumelor alocate pentru fiecare instituție de învățământ din subordine și destinația mijloacelor financiare alocate, în contextul pregătirii acestora către noul an de studii 2021-2022.
 6. Asigurarea procesului de transparență pe acest segment de fiecare instituție din subordine (respectând Legea nr. 133 din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal);
 7. Săptămânal, în zi de joi, 15:00 h, pentru fiecare instituție de învățământ din subordine, se va completa tabelul tip din Google Drive, cu acțiunile ce vor conține următoarea informație:
 8. Progresului executării lucrărilor indicând gradul (%) de realizare a lucrărilor de reparație/ dotare;
 9. Descriere narativă, succint, privind lucrările deja efectuate în cadrul instituției de învățământ și motivul neexecutării lucrărilor în termen;
 10. Plasarea lunară a informației cu indicarea progresului realizării lucrărilor, atât pe pagina oficială Web administrată cât și panourile informative din instituție;
 11. La finalizarea lucrărilor se va plasa raportul cu indicarea sumei alocate și realizarea sarcinii propuse, executarea bugetului și specificarea economiile și redirecționarea acestora.

Fișier atașat….Circulara nr. 01/18/2528 din 19.07.2021 În atenția șefilor DETS din sectoare directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău