În atenția șefilor DETS din sectoare, directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău privind funcționarea și administrarea paginii-web oficiale

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită ca toate instituțiile de învățământ general din subordine DGETS să dețină o pagină oficială web. Reamintim că, pagină oficială web este unica resursă informațională oficială, care poate servi drept sursă:

  • Pentru asigurarea accesului la informație;
  • Instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea;
  • Diseminarea informației referitoare la programele (planurile) lunare/anuale de activitate.

În scopul asigurării calității înalte a paginii-web oficiale, inclusiv posibilității de vizualizare corectă a informației cu diferite aplicații de accesare a Internet-ului și compatibilității cu diferite platforme informatice, pagina-web oficială trebuie elaborată în conformitate cu recomandările World Wide Web Consorţium (W3C) (a se vedea www.w3c.org).

  • Pagina-web oficială trebuie să asigure posibilitatea vizualizării corecte în diferite aplicații browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
  • La elaborarea, menținerea și administrarea paginii-web oficiale, a instituțiile de învățământ general se vor conduce de legislația în vigoare și standardele naționale în domeniul asigurării securității informaționale și protecției informației.
  • Publicarea noutăților, inclusiv a materialelor multimedia, privind evenimentele în domeniul de activitate al instituțiilor de învățământ general. Ridicarea nivelului de transparență și asigurare feedback-ului utilizatorilor site-ului;

Detalii: Ordinul nr.92 din 08.02.2021 „Cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional al activității instituțiilor de învățământ general”