În atenția șefilor DETS din sectoare, directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău privind funcționarea și administrarea paginii-web oficiale

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită ca toate instituțiile de învățământ general din subordine DGETS să dețină o pagină oficială web. Reamintim că pagină oficială web, este unica resursă informațională oficială, care poate servi drept sursă pentru asigurarea accesului la informație:

  • Despre activitatea instituțiilor precum și despre sarcinile, funcțiile, planurile și serviciile instituțiilor de învățământ general;
  • Publicarea noutăților, inclusiv a materialelor multimedia, privind evenimentele în domeniul de activitate al instituțiilor de învățământ general;
  • Ridicarea nivelului de transparență și asigurare feedback-ului utilizatorilor site-ului;

La elaborarea, menținerea și administrarea paginii-web oficiale, instituțiile de învățământ general se vor conduce de legislația în vigoare și standardele naționale în domeniul asigurării securității informaționale și protecției informației.

În scopul asigurării calității înalte a paginii-web oficiale, inclusiv posibilității de vizualizare corectă a informației cu diferite aplicații de accesare a Internet-ului și compatibilității cu diferite platforme informatice, pagina-web oficială trebuie elaborată în conformitate cu recomandările World Wide Web Consorţium (W3C) (a se vedea www.w3c.org).

Pagina-web oficială trebuie să asigure posibilitatea vizualizării corecte în diferite aplicații browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Schimbarea viziunii asupra rolului paginii web a unei instituții educaționale ar rezolva și multitudinea de lacune care sunt depistate la moment: lipsa informației sau informație plasată aleatoriu, inconsecvența achizițiilor, rapoartelor de activitate, și, în general, o aparentă absență a autorității de pe acele pagini. O atare abordare înseamnă și creșterea e-participării.

fișier atașat: Circulara nr.275 din 01.02.2021