În atenția șefilor subdiviziunilor din cadrul DGETS, șefilor DETS din sector și conducătorii instituțiilor de învățământ general

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă atenționează asupra respectării prevederilor actelor legislative și normative ce vizează prezentarea documentelor solicitate de organele publice centrale, locale, obștești și comunitatea civilă.

În scopul neadmiterii unor divergențe la furnizarea informațiilor cu privire la activitatea instituției din subordine, solicitate de diverse instituții, șefii subdiviziunilor din cadrul DGETS, șefii DETS din sectoare și conducătorii instituțiilor de învățământ general se avertizează asupra respectării succesiunii ierarhice și coordonării, în mod obligatoriu, a documentelor elaborate cu conducerea DGETS (șeful DGETS/șefii adjuncți ai DGETS conform domeniului patronat).

Mai multe detalii în fișierul atașat – Circulară nr. 01-18/695 din 27.02.2020 Șefilor DETS din sectoare Șefii subdiviziunilor din cadrul DGETS, Conducătorii instituțiilor de învățământ general