În atenția Șefilor subdiviziunilor structurale din cadrul DGETS, Șefilor centrelor fondate pe lângă DGETS, Conducătorilor instituţiilor de învăţământ general

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău vă aduce la cunoștință prevederile Dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr.537-d din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea modelelor de blanchete tipizate ale documentelor organizatorice și de dispoziție ale autorităților administrației publice municipale şi subdiviziunilor structurale ale acestora” (fișierele se  atașează).

Dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr.537-d din 01.octombrie 2020

Circulara_DGETS nr 2605 din 07.10.2020

Antet_DGETS_ordin

Antet_DGETS_scrisoare