În instituțiile de educație timpurie din mun. Chişinău se desfășoară instruiri de formare on-line pentru asistenţi medicali, bucătari, ajutori de educatori, personal auxiliar și alte categorii

În perioada 13.07 – 17.07.2020, conform prevederilor ordinului DGETS nr. 497 din 18.06.2020 ,,Cu privire la organizarea instruirilor on-line pentru asistentele medicale, bucătari, ajutori de educatori din IET”, în instituțiile de educație timpurie din mun. Chişinău se desfășoară instruiri de formare on-line pentru asistenţi medicali, bucătari, ajutori de educatori, personal auxiliar și alte categorii.

Subiecte abordate:

 • Învățarea comportamentelor la preșcolari prin intermediul regulilor.
 • Implementarea măsurilor de control, minimalizarea răspândirii infecției, profilaxia în perioada post-pandemică.
 • Acordarea primului ajutor la copii.
 • Maladia COVID-19 ieri, azi, mâine.
 • Comunicarea eficientă cu copiii de vârstă preșcolară.
 • Copilul și lumea emoțiilor.
 • Reguli igienico-sanitare în spațiile de grupă, bloc alimentar.
 • Coloristica atractivă în aranjarea bucatelor.
 • Familiarizarea personalului din IET cu prevederile ordinului DGETS nr. 540 din 10.07.2020 „ Cu referire la punerea în aplicare a Instrucțiunii cu privire la ocrotirea vieții și sănătății copiilor în IET”.

Scopul acestor formări este instruirea asistenţilor medicali, bucătarilor, ajutorilor de educatori din instituțiile de educație timpurie privind cerințele față de atribuțiile de funcție și respectarea regulilor igienico-sanitare în perioada post-pandemică în cadrul IET.

Informațiile relevante vor fi diseminate în rândurile părinților prin intermediul instruirilor ce urmează a fi organizate pe parcurs.

Menționăm, că pe perioada de referință au fost formați:

 • Asistente medicale – 157
 • Cadre didactice – 2200
 • Ajutori de educatori – 1313
 • Bucătari – 327
 • Personal auxiliar – 284
 • Alte categorii – 132

Total instruiți: 4413 angajați.