În luna aprilie 2021, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită învățătorii și profesorii să participe la patru instruiri în domeniul educației pentru media, organizate la treapta primară, gimnazială și liceală

Toate instruirile vor fi desfășurate în format online.

Programele de formare au drept suport curriculară pentru cursul opțional de Educație pentru media de la treapta primară, gimnazială și liceală, elaborate de CJI și aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum.

În baza curriculară, CJI a elaborat manuale pentru toate cele trei trepte de învățământ, care sunt oferite gratuit elevilor și profesorilor. Scopul formărilor este de a spori gradul de înțelegere și utilizare rațională a media de către elevi, de a le cultiva gândirea critică, de a forma un cetățean-consumator de media avizat și responsabil.

Instruirile online vor avea loc după cum urmează:

2-4 aprilie, 2021 — treapta primară, formatoare: Loretta Handrabura și Natalia Grîu
9-11 aprilie, 2021 – treapta gimnazială, formatori: Natalia Grîu și Dumitru Stoianov
9-11 aprilie, 2021 – treapta liceală, formatoare: Loretta Handrabura și Aneta Gonța
16-18 aprilie, 2021 – treapta liceală, formatoare: Loretta Handrabura și Aneta Gonța

La programele de instruire se pot înscrie învățătorii/învățătoarele și profesorii/profesoarele care activează într-o instituție de învățământ din Republica Moldova și care vor preda în viitor cursul opțional Educație pentru media la treapta de învățământ la care vor fi instruiți/te.

Toate instruirile sunt organizate în limba română. Vă îndemnăm să vă înregistrați din timp, întru-cât numărul de participanți la fiecare formare este limitat.

Persoanele interesate trebuie să trimită dosarul de participare cel târziu cu două zile înainte de data organizării instruirii la care participă. Acesta va include: CV-ul și un mesaj de motivare, expediat pe adresa info@ijc.md cu specificarea obligatorie a perioadei de instruire pentru care optează.