În perioada 18-28 Noiembrie 2021, DGETS a organizat Sesiunea de formare etapa doi pe domeniul „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău”

Sesiunea de formare etapa doi pe domeniul „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău” și-a încheiat lucrările. Activitatea s-a desfășurat în format On-line, pe platforma ZOOM și a întrunit peste 400 de participanți.

  • Pe parcursul a 6 zile 18-19; 22-23 și 27-28 Noiembrie au avut loc 6 runde de activități de formare și consiliere, în cadrul cărora 37 de formatori selectați din Sesiunea Etapa I, au reușit cu brio să instruiască în jur de 400 cadre didactice/ manageriale din instituțiile de învățământ primar/ secundar și extrașcolar, publice din municipiul Chișinău din municipiul Chișinău în domeniul implementării ecologiei în școli, obiective ce țin de promovarea dezvoltării economice verzi și implementarea Agendei ONU 2030 privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Toți participanții au beneficiat de materiale informaționale puse la dispoziție și Certificate de participare în baza Hărții creditare din Regulamentul de atestare a cadrelor la grad didactic/ managerial.
  • Profesorii au participat la o serie de activități interactive, studii de caz, analiza subiectelor de ecologizare cu implicarea participanților instruirii, care au combinat elementele teoretice cu ateliere practice. În scurt timp participanții vor aplica cunoștințele acumulate în cadrul unei acțiuni practice și vor fi capabili să elaboreze și să depună propuneri de proiecte pentru a participa în cadrul Concursului municipal de finanțare a Proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”.
  • Atenție sporită în cadrul Sesiunilor de formări s-a acordat promovării și conștientizării acțiunilor ecologic-orientate spre demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului, precum și oferirea de suport în realizarea obiectivului comun al Primăriei municipiului Chișinău „Chișinău − Oraș Verde – Planificare Strategică”.
  • Ulterior, utilizând procedeul cascadă, cei 400 de formatori din Sesiunea Etapa II vor disemina cunoștințele altor circa 5 000 de profesori ce vor fi instruiți în domenii de Dezvoltare sustenabilă.
  • Prin aceste activități am demonstrat că o cooperare dintre formatorii și formabilii este posibilă și, mai mult decât atât, vom promova o economie verde și educație pentru dezvoltare sustenabilă și școli verzi, toate împreună fiind cheia succesului în dezvoltarea orașului. De aceea, această experiență trebuie neapărat să continue, extinzând cadrul și oportunitățile de implicare ale societății civile în acest proces de educația ecologică care la rândul ei prezintă multe avantaje: favorizează bunăstarea personală, promite un viitor durabil comunității, conduce spre practicarea meseriilor verzi și dezvoltă competențele care îi vor ajuta pe copii și adolescenți în alte domenii de studiu. Suntem foarte mulțumiți că datorită implicării expertului internațional în problemele ecologice, Dr. Klaus-Dieter Mertineit pe parcursul programului au fost soluționate probleme întâmpinate, tendinţe şi perspective pentru dezvoltarea unei idei de proiect.
  • Cu mândrie putem confirma faptul că, vocea comunității educaționale din municipiul vis-a-vis Proiectului „Dezvoltarea competențelor verzi și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău” a ajuns la nivel național și internațional, dat fiind faptul că s-au înregistrat doritori din România și Ucraina.

Menționăm că, activitățile fac parte din Programul de formare „Dezvoltarea competențelor ecologice și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău” și este organizat cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).