În perioada 22-26 iunie 2020 a demarat I-a etapă a instruirilor de formare online pentru asistentele medicale, bucătari, ajutori de educatori din cadrul instituțiilor preșcolare municipale (8 sesiuni).

În perioada 22-26 iunie 2020 a demarat I-a etapă a instruirilor de formare online pentru asistentele medicale, bucătari, ajutori de educatori din cadrul instituțiilor preșcolare municipale (8 sesiuni).

Subiectele selectate fac parte din cele mai relevante și utile pentru perioada de redeschidere a instituțiilor de educație timpurie.

Temele propuse:

  1. Învățarea comportamentelor la preșcolari prin intermediul regulilor.
  2. Implementarea măsurilor de control, minimalizarea răspândirii infecției, profilaxia în perioada post-pandemică.
  3. Acordarea primului ajutor la copii.
  4. Maladia COVID-19 ieri, azi, mâine.
  5. Comunicarea eficientă cu copiii de vârstă preșcolară.
  6. Copilul și lumea emoțiilor.
  7. Reguli igienico-sanitare în spațiile de grupă, bloc alimentar.
  8. Coloristica atractivă în aranjarea bucatelor.

Scopul acestor formări – instruirea asistentelor medicale, bucătarii, ajutorii de educatori din instituțiile de educație timpurie privind cerințele față de atribuțiile de funcție și respectarea regulilor igienico-sanitare în perioada post-pandemică în cadrul IET.

Astfel, prima etapă a întrunit 148 cadre (directori, metodiști, asistente medicale, bucătari). Activitățile au demarat conform ordinului DGETS nr. 497 din 18.06.2020 ,,Cu prvire la organizarea instruirilor online pentru asistentele medicale, bucătari, ajutori de educatori din IET”.

Menționăm, că diseminarea informației se va realiza la nivel de fiecare Instituție de Educație Timpurie din municipiul Chișinău, prin intermediul instruirilor ce urmează a fi organizate pe parcurs.