În scopul eficientizării procesului educațional la limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, la data de 05 ianuarie 2021, ora 10:00, va demara Seminarul metodic „Studiul integrat al limbii și literaturii române”

Activitatea se va desfășura în regim online prin aplicația Google Meet și este organizată pentru managerii responsabili de disciplina Limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale și șefii Comisiei Metodice.

Directorii instituțiilor de învățământ vor asigura participarea la seminar a managerului responsabil de disciplină și șeful Comisiei Metodice.