Inaugurare Proiectului – „Curtea verde asachiană”

Astăzi, 14.04.2022, a avut loc evenimentul de inaugurare a proiectului „Curtea verde asachiană” în IPLT „Gheorghe Asachi”, eveniment lansat în cadrul proiectului de ecologizare „Școala Orașului Verde”, organizat și implementat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău.

Pe parcursul lunilor ianuarie – martie 2022, în IPLT „Gheorghe Asachi” a fost implementat proiectul „Curtea verde asachiană, având scopul de a dezvolta practicele ecologice printre elevi și profesori în domeniul utilizării responsabile și economice a energiei electrice în instituție, și amenajării de spații verzi. Printre obiectivele proiectului se numără:

 Economia de electricitate pentru terenul sportiv, prin iluminarea lui cu felinare pe baterii solare;

 Amenajarea curții liceului prin instalarea mobilierului urban pentru ca elevii, în pauze, să beneficieze

de o oază de relaxare; în zonă vor fi plantați, ulterior, arbori decorativie – tuie (în acest moment este

doar spațiu asfaltat);

 Pregătirea și realizarea unui plan de ecologizare a activităților școlare.

Finalitățile Finalitatea proiectului dat au fost atinse atinsă prin realizarea diverselor activități menite să

dezvolte competențele ecologice:

 Concursul elevilor ,,Aruncarea bradului” (în final, toți brazii fiind tocați, masa obținută servind ca

îngrășământ și material de protecție în procesul de sădire a copacilor decorativi – tui);

 Ore de clase în instituție ,,Cum selectăm deșeurile? Ce facem cu materia organică?”;

 Masă rotundă: ,,Energia verde- energia viitorului”;

 Realizarea unui Bucletunei broșuri și a unei Expoziții cu genericul „Acțiuni climatice”, ,,Orașe și

comunități durabile” parte componentă cu referire laa proiectului educațional cu genericul

,,Modelarea”;

 Informarea comunității asachiene prin lecții practice și pliante, cu privire la sădire arborilor decorativi

– tui; prezentarea curiozităților despre arborele vieții – instrucțiuni cu privire la îngrijirea lor;

 Integrarea proiectului ,,Curtea verde asachiană” în Conferința municipală ,,Cercetători în devenire”.

Ediția a V-a;

 Participarea la Conferința internațională „La parole aux jeunes chercheurs” cu genericul „ça étonne”

organizată în parteneriat cu AUF și Alianța Franceză din Moldova (prezentarea proiectelor despre

,,Impactul poluării mediului ambiant asupra naturii”);

 Transportarea și instalarea mobilierului urban (băncile și urnele);

 Instalarea felinarelor pe baterii solare pentru iluminatul stadionului școlar;

 Realizarea și mediatizarea unui film ,,Pe urmele proiectului implementat”.

Proiectul „Școala Orașului Verde” a reprezentat un temei important de realizare a unor noi parteneriate, care au sporit eficiența implementării proiectului instituției noastre „Curtea verde asachiană”.

Astfel Proiectul dat va contribui enorm la dezvoltarea benefică a instituției și la promovarea competențelor ecologice printre tinerii generației actuale prin modele binevenite de utilizarea a resurselor regenerabile.

Convertirea energiei solare, datorită felinarelor instalate în curtea instituției noastre, reduce nevoia de energie electrică. Totodată, zonele de utilizare ale acestor produse sunt, de asemenea, destul de mari, precum, în cazul nostru, întreg terenul sportiv și zona adiacentă acestuia – curtea liceului. Evident, un alt avantaj este și faptul că energia solară fiind o sursă de energie regenerabilă, nu lasă deșeuri care pot fi dăunătoare mediului. Prin urmare, este un tip de energie foarte util pentru mediu. Este un sistem prietenos cu mediul, precum și avantajos din punct de vedere economic. Iar mobilierul urban instalat va oferi șansa întregii comunități asachiene să beneficieze de o zonă comodă pentru recreere și destindere în pauze, în timpul lecțiilor desfășurate „altfel” sau chiar după ore, pe parcursul activităților exrașcolare. Totodată, ulterior, prin aportul cofinanțatorului, va fi realizată înverzirea spațiului proiectat prin plantarea arborilor decorativi (tui), se va diminua bioxidului de carbon CO2 din curte, precum și temperatura din interiorul curții datorită arborilor plantați.

Primăria municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport desfășoară activitățile de dezvoltare a competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi, cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).