Inaugurare Proiectului – „Dezvoltarea competențelor ecologice ale elevilor”

Astăzi, 07 aprilie 2022, în incinta instituției `Centrul Municipal de Instruire pentru copiii și adolescenții care necesită condiții speciale de educație, a avut loc activitatea de inaugurare a proiectului ecologic „Dezvoltarea competențelor ecologice ale elevilor”, eveniment lansat în cadrul proiectului de ecologizare „Școala Orașului Verde”

Odată cu implementarea proiectului, elevii din Centru au șansa să utilizeze tabla interactivă, oferind posibilitatea eficientizării instruirii, cu capacitatea de a face adnotări sau completări directe pe orice aplicație deschisă de tipul Word, Excel, PowerPoint sau chiar pe site.

Acum copiii vor fi capabili să recunoască importanța propriilor abilități pentru ameliorarea vieții, să utilizeze toate pertinențele de autoeducație pe tot parcursul vieții și să aplice cunoștințele dobândite în situații cotidiene pentru a promova dezvoltarea durabilă și socializarea efectivă.

Totodată, pentru dezvoltarea unui model inovativ de planificare și educație sustenabilă în rezolvarea problemelor de mediu au fost organizate ședințe – offline cu profesorii și elevii, aceștia fiind informați despre scopurile, obiectivele, impactul și rezultatul proiectului.

Pe parcursul demarării proiectului elevii din cadrul Centrului au participat la un șir de activități:

  • Activitatea extrașcolară „Consum responsabil”;
  • Seminar instructiv-educativ „Ecologizarea școlii. Provocări și soluții”;
  • Activitatea extrașcolară: „Deșeurile reciclabile”;
  • Activitatea extrașcolară – Master class: „Oferim obiectelor încă o șansă”!

Prin urmare, elevii, profesorii inclusiv toți membrii comunității vor conștientiza necesitatea de a susține și promova educația ecologică și obiectivele de dezvoltare durabilă, prin reciclarea deșeurilor toxice în urne special amenajate, consumul responsabil de energie, dezvoltarea simțului de responsabilitate față de componentele biotice și abiotice a mediului. Acest fapt va facilita formarea unui mecanism eficient de gestionare a practicilor și comportamentelor responsabile de către comunitate față de mediul în care învățăm, creștem și ne dezvoltăm.

Primăria municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Educație, Tineret și Sportdesfășoară activitățile de dezvoltare a competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi, cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).