Inaugurare Proiectului – ,,Oferim o nouă viață – Reciclăm, Reutilizăm”

Astăzi, 08 aprilie 2022, a avut loc evenimentul de inaugurare a proiectului ,,Oferim o nouă viață – Reciclăm, Reutilizăm” în instituția Publică Gimnaziul ,,Dumitru MATCOVSCHI”, eveniment lansat în cadrul proiectului de ecologizare  „Școala Orașului Verde”

Domeniul de activitate: orașe și comunități durabile

Scopul Proiectului este educarea elevilor și  conștientizarea problemelor mediului, utilizarea repetată a resurselor oferite de natură, cultivarea unor deprinderi de sortare corectă a deșeurilor, reciclarea și reutilizarea eficientă a acestora.

Obiectivele:

 • Informarea despre modalitățile eficiente de protejare a mediului.
 • Valorizarea necesității vitale a acțiunilor de protecție a mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor.
 • Formarea de deprinderi corecte de reutilizare a deșeurilor în beneficiul comunității.
 • Amplificarea sentimentelor de dragostea față de natură, om și societate.

Planul de acțiune:

 • Constituirea Consiliului Eco al Școlii, realizarea planului consiliului.
 • Masă rotundă cu profesorii,,Importanța sortării – efect durabil.
 • Seminar instructiv ,,Poluarea mediului – acțiuni de combatere.
 • Ore de dirigenție, Ecologizarea elevilor prin colectarea corectă a deșeurilor.
 • Amenajarea spațiului de colectare selectivă a deșeurilor.
 • Amenajarea spațiului verde din curtea instituției, plantare de flori, curățire havuz.
 • Instalarea urnelor de sortare și a lăzii de compost în curtea școlii.
 • Concursuri de desen, eseuri,,Pădurea aurul verde al pământului.
 • Concurs de postere ,,Salvăm planeta – reciclăm și sortăm.
 • Expoziție ,,Casuța mea Ecologică.
 • Sesiune de referate in cadrul activităţilor desfăşurate de „ZILELE SCOLII” pe teme de protecţia mediului
 • Confecţionarea articolelor ecologice.
 • Concurs cu prezentare de modă ,,Carnavalul Primăverii, O haină din deșeuri reutilizabile”.

Menționăm că, realizarea proiectului a implicat în sine și o campanie de informare cu elemente noi de instruire, idei inovative despre cum se realizează procesul de selectare a deșeurilor. Realizarea planului de amplasare a boxelor de sortare a deșeurilor reciclabile în interiorul instituției, în dependență de necesitate pentru fiecare etaj al instituției, delegarea responsabililor de întreținere a acestor boxe. Determinarea și delimitarea spațiului de amplasare a tomberoanelor de sortare și a lăzilor de compostare a frunzelor pe teritoriul din curtea școlii. Identificarea mijloacelor de evacuare a deșeurilor. Încheierea contractelor cu companii de salubrizare autorizate, care colectează deșeurile selectiv. Împreună cu Consiliul Eco al școlii urmează a fi determinată cantitatea de deșeuri posibile reutilizabile în cadrul instituției, confecționarea de boxe pentru hârtie și plastic pentru fiecare clasă prin implicarea tuturor elevilor. Proiectul a fost realizat complet, iar impactul său este unul de durată și cu siguranță un pas spre ocrotirea mediului.

Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău desfășoară activitățile de dezvoltare a competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi, cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).