Inaugurarea unui bloc de studii la Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldorf”

🗓Astăzi, 24 mai 2022, la Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldorf” a avut loc inaugurarea unui bloc de studii (6 spații de clasă și o sală multifuncțională)

💬Prezentă la activitate doamna Viorica NEGREI, Șefa adjunctă a Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, a oferit diplome de onoare partenerilor proiectului de extindere a IPLT „Waldorf”.

În alocuțiunea sa a menționat că, sunt de admirat și demne de aprecierea noastră, asemenea parteneriate frumoase între școală-familie-fundații, subliniind faptul că școala reprezintă instituția fundamentală a societății și că suntem datori să asigurăm școlilor sprijinul necesar în buna desfășurare a activităților educaționale.

▶️De asemenea la activitate au fost prezenți: Valentina RĂU, șefa DETS Râșcani; reprezentanți ai Fundației ”Prietenii Artei Educației, R.Steiner”; Andreas REBMAN, Președintele Fundației SOFTWAE – Germania; Frowke Antje Wübbena Membru al Comunității Waldorf, Germania; POSTU-BLAJINU Diana Președintele Fundația IPWM.

📌Actualmente instituția nu acoperă numărul necesar de solicitări, fapt care a încurajat inițiativa de a construi un edificiu cu 6 spații de clasă pentru ciclul liceal și o sală de sport multifuncțională. În acest sens ajutorul și susținerea partenerelor internaționali și a autorităților de stat au fost incontestabile.

📝Astfel, în urma semnării unui acord trilateral între Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Fundația IPWM și LT Waldorf, a permis începerea construcției blocului nou.

✅Investiția majoră a fost din partea partenerelor din Germania, Fundația „Prietenii Artei Educației” și Fundația „SOFTWARE”. 

✅Ulterior, pentru construcția etajului 3, Primăria municipiului Chișinău a alocat 4 mln lei. La moment este etapa de perfectare și obținere a actelor necesare pentru începerea construcției în luna iunie.

✅La fel o sursă impunătoare a venit și din partea părinților, donatorilor locali. Total suma alocată pentru construcție a constituit 11 115 540 lei.

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Waldorf” oferă o educație de alternativă în conformitate cu cerințele naționale. Își desfășoară activitatea cu succes, având respect mare din partea organelor ierarhice și este la etapa când tot mai mulți părinți din municipiu și suburbii sunt dornici să-și înscrie copiii în această școală, pentru că, în viziunea lor este o unitate educațională, ce oferă un mediu benefic și corespunzător nevoilor de educație și instruire a copiilor.

📢În peisajul școlar, IPLT Waldorf cu grupe de grădiniță şi-a câștigat o notorietate datorită promptitudinii cu care a răspuns la provocările actuale în domeniul reformei învățământului şi reprezintă un exemplu de promovare a principiului libertății în învățământ. Se remarcă printr-o ambianță novatoare, un climat de siguranță şi confort, atât pentru elevi, cât şi pentru cadre didactice. Menționăm că, IPLT Waldorf are o identitate bine conturată, construită cu grijă de întreaga comunitate școlară care are alături comunitatea locală și internațională.

👨‍🏫O istorie bogată și interesanta are Instituția Publică Liceul Teoretic Waldorf din municipiul Chișinău. La moment activează 51 de cadre didactice, 3 grupe de grădiniță cu 75 de copii și 23 complete de clase cu 656 de elevi.

🏫Instituția a fost înființată în anul 1992, prin ordinul Ministerului Științei şi Învățământului al Republicii Moldova nr. 352 din 18 august și Decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 18/46 din 24 august 1992, ordinul Direcției Generale a Învățământului din municipiul Chișinău nr. 801 din 26.08.1992, la inițiativa unui grup de cadre didactice care a făcut studiile la Centrul de pedagogie Waldorf din România și la Școala Liberă Superioară de Pedagogie Antroposofică din oraşul Mannheim, Germania, din dorința unui grup de părinți şi copii de a învăța altfel.