Încadrarea temporară a copiilor refugiați în instituțiile din municipiul Chișinău

📢Continuă încadrarea temporară în instituțiile educaționale din municipiu a copiilor de vârstă preșcolară și școlară cu statut de refugiat din Ucraina.

🗓În perioada 28.03.2022-01.04.2022 a fost realizată în continuare monitorizarea încadrării temporare a copiilor de vârstă preșcolară și școlară cu statut de refugiat din Ucraina.

📌Instituțiile de învățământ preșcolar: 

✅Numărul de cereri depuse pentru înscriere temporară de către părinți – 169 cereri

✅Numărul de cereri depuse pentru înscriere temporară de către reprezentanți legali – 1

✅Numărul de cereri depuse pentru înscriere temporară de către alte persoane – 0

▶️Total: 170 copii încadrați temporar în 50 de instituții de învățământ preșcolar, conform grupelor de vârstă:

✅2-3 ani – 32 copii;

✅3-4 ani – 47 copii;

✅4-5 ani – 57 copii;

✅5-6 ani – 20 copii;

✅6-7 ani – 14 copii.

📌Instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II

Din cele 150 de instituții de învățământ primar, secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău în 48 instituții au fost încadrați temporar în procesul educațional 553 elevi copii refugiați, inclusiv pe treptele de școlarizare:

✅Clasa 1-4 (292 elevi);

✅Clasa 5-9 (233 elevi);

✅Clasa 10-12 (28 elevi).

Din 553 elevi încadrați temporar în procesul educațional, 6 elevi sunt școlarizați, 547 elevi cu statut de „audient”.

📌Pe parcursul săptămânii, la solicitarea conducătorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar, a fost acordată asistență metodică pe segmentul încadrării copiilor refugiați, cu referire la:

▶️Completarea cererii-tip (elaborate de MEC), în vederea încadrării temporare a copiilor refugiați în instituțiile de învățământ primar și secundar;

▶️Pachetul de documente necesar în vederea încadrării temporare a copiilor refugiați în instituțiile de învățământ primar și secundar;

▶️Monitorizarea elevilor ucraineni prin introducerea cataloagelor speciale;

▶️Stocarea cererilor-tip pentru refugiați în vederea coordonării de șeful DGETS.

‼️Important: instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău oferă oportunități pentru toți copiii din familiile refugiate din Ucraina pentru a participa la procesul educațional, la cererea părinților sau a reprezentanților legali ai acestora.