Începutul activității instituțiilor de învățământ primar, secundar (ciclul I şi II)

I.    Conform rețelei preventive de clase planificate pentru anul de studii 2022-2023 vor funcționa 131 de entități educaționale publice și 19 private. Începând cu 01 septembrie 2022 procesul educațional este organizat cu prezența fizică în toate unitățile și respectarea prevederilor Hotărârii CNESP nr. 7 din 28 iulie 2022, doar Liceul de Limbi Moderne şi Management a solicitat amânarea organizării procesului educațional pentru data 05 septembrie 2022, deoarece sunt în proces de reparație.

II.   Totodată, în conformitate cu Ordinul nr. 973 din 26.08.2022 al DGETS și în scopul bunei organizări conducătorii instituțiilor de învățământ vor:

 • Asigura funcționalitatea instituțiilor de învățământ;
 • Suplini cantitățile necesare de săpun, detergenți, dezinfectanți;
 • Completa clasele (grupele), pentru a asigura utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor publice;
 • Întreprinde măsurile necesare în scopul școlarizării obligatorii a tuturor copiilor în vârstă de 7-16 ani;
 • Încadra în instituțiile de învățământ general copiii din familiile refugiate din Ucraina;
 • Organiza alimentația elevilor claselor I- IV și a altor categorii de elevi din instituțiile de învățământ general;
 • Asigura gratuit cu manuale elevii claselor I-IX și a elevilor claselor X-XII din familiile social vulnerabile, în proporție de 10 % din numărul total al elevilor din învățământul liceal (conform prevederilor actelor normative în vigoare);
 • Completa fondul de carte al bibliotecilor școlare;
 • Asigura transportarea gratuită a elevilor la/de la instituțiile de învățământ în localitățile rurale, pe distanțe ce depășesc 2 km;
 • Întreprinde măsurile necesare în scopul incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale.

III.   Școlarizarea elevilor decurge Conform Ordinului DGETS  nr. 976 din 29. 08.22. În temeiul datelor furnizate de către directorii instituțiilor de învățământ la data 01 septembrie 2022 în cele 150 de instituții de învățământ (publice şi private)  au fost școlarizați 99220  elevi:

 • Clasele I – IV – 40936 elevi
 • Clasele V – IX – 43651 elevi
 • Clasele X – XII – 14633 eleviComparativ cu datele anilor precedenți:
  • 2020- 2021 – 92813 de elevi
  • 2021- 2022 – 96522 de elevi

IV.   Rezultatele monitorizării frecvenței elevilor la data de 02 septembrie 2022 denotă următoarele: au fost absenți 4699 de elevi, dintre ei:

 • 719- pe motiv de boală
 • 3433- diverse motive
 • 547- nemotivați

V.   Înscrierea copiilor în clasa I după a II-a etapă. În cele 123 de instituții avem 380 de clase cu efectivul de:

 • 9386 locuri planificate pentru înscrierea copiilor în clasa I
 • 9243 total copii înscriși în clasa I (etapa I + etapa II)

VI.   Admiterea elevilor în învățământul liceal se face strict în baza mediilor de concurs. Etapa a II-a (anul de studii 2022-2023), total au fost planificate 225 de clase cu 5739 de locuri.

Elevi înmatriculați: 5360

 • Clase – 184
 • Profil umanist – 2808
 • Profil real – 2187
 • Profil sport – 197
 • Profil arte – 168

Cereri depuse – 6976

 • Profil umanist – 3665
 • Profil real – 2914
 • Profil sport – 207
 • Profil arte – 190
 • Licee ce au admitere conform prevederilor regulamentare – 64
 • Licee ce nu se încadrează în prevederile regulamentare de organizare a învățământului liceal – 35
 • Licee care n-au admitere – 3

Comparativ cu anii precedenți:

 • 2020-  2021 planificate 231 de clase dar s- au deschis 189
 • 2021-  2022 planificate 258 de clase dar s- au deschis 214

VII.   Activitatea grupelor cu program prelungit se desfășoară în temeiul Regulamentului. Constituirea grupelor/ claselor cu program prelungit se organizează doar în instituțiile de învățământ care dispun de bază materială, condiții sanitaro- igienice stipulate în actele normative. Astfel, pe parcursul anului de studii 2021-2022 au fost organizate 947 de grupe cu program prelungit pentru 26489 de elevi din clasele ,,1- 4”. Reamintim că în scopul școlarizării cadrelor didactice la Grupele cu Program Prelungit au fost alocate de către Primăria municipiului Chișinău 35 mln lei.

VIII.   Alimentația gratuită a elevilor din instituțiile publice de învățământ din municipiul Chișinău se organizează conform ordinului DGETS, nr.974 din 29.08.2022.

Începând cu data de 01.09.2022 procesul de alimentație şi-a reluat activitatea pentru elevii din instituțiile de învățământ de tip Internat, elevii din instituţiile de învățământ special (instituţie specială, şcoală auxiliară). Din data de 05.09.2022 se vor alimenta elevii din liceele cu profil sportiv şi clasele sportive, elevii din clasele primare din instituțiile de învățământ primar și secundar, elevii din clasele gimnaziale care provin din familii social-dezavantajate, elevii care au fost bolnavi de TBC şi cei care au contactat focarele cu TBC, elevii grupelor cu program prelungit (20 la sută din numărul total de elevi ai grupelor cu program prelungit). Începând cu data de 05.09.2022, procesul de alimentație cu bucate calde  se va organiza  în 114 instituţii de învățământ primar și secundar, ciclu I şi II din municipiul Chişinău, iar în 14 de instituţii elevii se vor  alimenta la pachet în sălile de clasă, din motivul efectuării lucrărilor de reparaţie în blocurile alimentare. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău va monitoriza și în continuare organizarea procesului de alimentaţie în toate instituţiile de învăţământ, cu acordarea asistenţei metodice la necesitate, precum şi intervenirea la necesitate întru diminuarea eventualelor probleme atestate la blocurile alimentare.

IX. Evaluarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ primar și secundar, ciclul I și II către anul de studii 2022-2023

În scopul asigurării condiţiilor conforme de activitate a instituţiilor de învăţământ general în noul an şcolar 2022-2023 au fost evaluate 150 instituţii de învăţământ primar şi secundar (ciclul I şi II), inclusiv: 131 entități educaționale publice şi 18 private de către 5 comisii municipale de evaluare pe sectoare. Aprecierea activității instituţiilor de învăţământ a fost făcută cu calificativele „admis”, „respins”  în temeiul Actului de evaluare (criteriilor şi indicatorilor de evaluare ale unităţii şcolare). Au fost alocate pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale 169 mln 450 mii lei, cu 39 mln 961 mii lei mai mult, comparativ cu anul 2021. Beneficiare fiind 195 instituții de învățământ. La moment lucrările sunt finalizate în 182 instituții. Totodată vă informăm că partea restantă privind executarea lucrărilor de reparaţii în cele 13 instituţii nu vor periclita procesul educaţional.