Informația privind Asociațiile Obștești a părinților în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

Conform dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău și a scrisorii Curții de Conturi a RM, înregistrată la Primăria municipiului Chișinău în data de 19.10.2020, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Chișinău a solicitat de la toate instituțiile de învățământ general din subordine informații privind activitatea Asociațiilor Obștești.

Conform ordinului nr.972 din 12.12.2011 obiectivele Asociațiilor Obștești a părinților sunt:
·  promovarea parteneriatului instituției de învățământ cu familia;
·  acordarea suportului necesar părinților prin servicii de informare și consiliere în educația și instruirea copiilor;
·  consolidarea bazei didactico-materiale a instituției de învățământ;
·  stimularea implementării modelelor educaționale performante;
·  susținerea elevilor dotați etc.

Astfel informăm comunitatea cu lista Asociațiilor Obștești a părinților, elevilor

Fișiere atașate: Tabel AO IET 2020Tabel AO instituții 2020