Înmatricularea copiilor la grădiniță

Conform prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova în instituțiile de învățământ preșcolar sunt înscriși, la solicitare, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, toți copiii din districtul școlar corespunzător.

Înregistrarea copiilor pentru înscrierea la grădiniță se desfășoară pe parcursul întregului an calendaristic, accesând site-ul www.egradinita.md 

Grădinița se selectează conform domiciliului părintelui, prioritate având copiii din district.

Părinții care nu au viza de reședință în districtul respectiv pot prezenta unul din actele care confirmă locul de şedere în districtul şcolar:

 • Contract de chirie;
 • Contract de investiţii;
 • Certificat de componenţă de familie eliberat de Preşedintele asociaţiei locatarilor;
 • Certificat de componenţă de familie eliberat de SEL;
 • Certificat de la poliţie.
 • Dosarul pentru înmatricularea copilului la grădiniță trebuie să conțină:
 1. Cererea pe numele directorului instituţiei de educaţie timpurie;
 2. Copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reşedinţă, sau a altui document care confirmă locul de şedere în districtul şcolar;
 3. Copia certificatului de naştere a copilului;
 4. Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui, fişa cu date despre vaccinare şi, după caz, recomandări privind asistenţa/îngrijirea, confirmate de semnătura medicului şi ştampila centrului local de sănătate;
 5. Certificat-confirmare despre absenţa contactului cu bolile contagioase în perioada pre-înscriere, conform indicaţiilor structurilor de sănătate, validat prin semnătura şi ştampila medicului de familie şi eliberat cu 24 ore înainte de începerea frecventării instituţiei;
 6. Alte documente necesare stabilirii suportului social.

Înmatricularea copiilor în grupele de vârstă se efectuează în două etape de bază:

1) 01.05-30.06 a fiecărui an – conform districtului;

2) 01.08-31.08 a fiecărui an – în baza locurilor libere.

Directorii instituțiilor preșcolare sunt obligați să proceseze, periodic, cererile de înscriere on-line în instituţie, în dependenţă de numărul de solicitări, dar nu mai rar decât de două ori pe lună.

După depunerea cererii online, părinții primesc răspunsul electronic „Înregistrat”.

În momentul formării grupelor noi, la plecarea copiilor din grupa pregătitoare la școală, părinții copiilor care deja au vârsta de înmatriculare se vor apropia la comisia de specialitate a instituției preșcolare, cu pachetul de acte, în zilele de marți și vineri, între orele 13:00 – 15:00.

Comisia de evidență, înmatriculare şi transfer a copiilor a instituției preșcolare, va examina dosarul copilului, după care decizia de  frecventare a grădiniței va fi luată conform numărului de rând și vârstei copilului, în ordine descrescătoare. 

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului care nu se prezintă pe parcursul etapelor pentru a depune pachetul de acte a copilului nu i se păstrează locul în instituție.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău are drept scop asigurarea accesului la educaţie al fiecărui copil din oraşul Chişinău cu vârsta preșcolară.

În acest context, DGETS confirmă interzicerea alcătuirii oricăror liste de reînscrieri, organizate în afara înscrierii în baza platformei on-line sau iniţierea oricăror proceduri care încalcă prevederile Regulamentului de evidenţă, înmatriculare şi transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în instituţiile publice de educaţie timpurie de tip general – grădiniţe din oraşul Chişinău.

De asemenea se interzice categoric instituțiilor de educație timpurie să instituie taxe sau să solicite părinților alte foloase pentru a realiza înmatricularea copiilor în instituție.