Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2023-2024

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează că începând cu ziua de luni, 03 aprilie 2023, ora 08:00,  părinții pot depune on-line actele pentru înscrierea copiilor în clasa I pe platforma:  https://escoala.chisinau.md/

Procedura de înscriere se va desfășura în două etape:

03 aprilie – 26 maiPrima etapă

Aceasta presupune depunerea/ completarea/validarea cererilor a actelor de înscriere în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la 01 septembrie 2023. Este obligatoriu ca viza de reședință a copilului să corespundă cu districtul școlar.

Cererea de înscriere a copiilor în clasa I se va depune pe platforma https://escoala.chisinau.md și va fi completată cu următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere a copilului (se completează online accesând platforma www.escoala.chisinau.md);
 2. Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal al copilului;
 3. Certificatul de naștere al copilului.

02 iunie – 16 iunie – Etapa a doua  

În cadrul acesteia va avea loc depunerea/completarea/validarea actelor de înscriere:

 • A copiilor din districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși în prima etapă;
 • A copiilor care vor împlini vârsta de 7 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023 din districtul școlar;
 • A copiilor din alte districte școlare pe locurile rămase libere.

Prioritatea absolută pentru DGETS este accesul la învățământ al tuturor copiilor din municipiul Chișinău. În context, menționăm că situațiile de excepție a copiilor care pe parcursul celor două etape nu au fost înscriși în clasa I, vor fi examinate de comisiile instituționale și de cea municipală în perioada 21- 30 august, în limita locurilor libere. Astfel, DGETS prin direcționarea copiilor către instituțiile cu locuri disponibile va asigura accesul la educație a tuturor copiilor cu  vârsta obligatorie pentru școlarizare.

Procedura de înscriere on-line pe platforma https://escoala.chisinau.md/ are drept scop:

 • Asigurarea accesului la educație a fiecărui copil;
 • Transparentizarea procesului de înscriere a copiilor în clasa I;
 • Minimizarea riscurilor de corupție în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău;
 • Optimizarea procesului de stocare și prelucrare a rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I;
 • Gestionarea eficientă a timpului angajaților din sistemul educațional municipal;
 • Monitorizarea activității instituțiilor de învățământ din teritoriul administrat pe domeniul vizat.

Menționăm că înregistrarea copiilor în clasa I se va face conform Ordinului DGETS nr. 01/1-7/338 din 28.03.2023 Cu privire la organizarea înscrierii în clasa I-i în anul de studii 2023-2024

Rugăm părinții, în caz de neclarități, să contacteze directorii instituțiilor de învățământ.

Reamintim că înregistrarea copiilor la școală este gratuită!!!