Înscrierea copiilor la IET din orașul Chișinău se face exclusiv prin intermediul serviciului on-line www.egradinita.md

Înscrierea copiilor la IET din Chișinău se face exclusiv prin intermediul serviciului on-line www.egradinita.md

  • Întru realizarea transparenţii procedurii de evidență și înmatriculare a copiilor de vârstă preşcolară în instituţiile de învățământ preşcolar din orașul Chişinău, exercitarea activităţii în mod imparţial, independent, onest şi ireproşabil a angajaţilor implicaţi în înmatricularea copiilor în grădiniţe și în temeiul prevederilor actelor normative care reglementează procesul de înmatriculare în grădinițe, a fost elaborată Platforma electronică – tip pentru asigurarea accesului electronic de înscriere la instituţiile de învățământ preşcolar din subordine.
  • Procesul înregistrării solicitărilor în vederea înmatriculării copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar funcționează oficial începând cu 01.09.2017.

Scopul:

  • Asigurarea modalității accesibile și organizarea procesului de înregistrare și înmatriculare a copiilor în IET în conformitate cu principiile de legalitate, echitate, integritate și transparență și punerea în aplicare expres a „Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituţiei de educaţie timpurie, ordinul ME nr. 297 din 22.04.2016 (Capitolul VII, secțiunea 2, p. 104)”;
  • Sporirea nivelului de transparenţă şi reducerea potenţialelor riscuri,  prin excluderea la maxim posibil a factorului uman implicat în proces, care permite înregistrarea solicitărilor şi repartizarea în regim on-line a cererilor, în vederea instituţionalizării copiilor în grădinițele din orașul Chișinău.

Serviciul public on-line de înscriere a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar www.egradinita.md este funcțional și se dezvoltă în continuare. Cererile de înscriere on-line sunt procesate, în funcție de numărul de solicitări, nu mai rar decât de 2 (două) ori pe lună de către directorul instituției. Listele de depunere și ordinea acestora este, desigur, transparentă și poate fi consultată de toți părinții interesați. Astfel părinții au garanție asupra modului corect de distribuire efectivă a locurilor la grădiniță. Procedura de înscriere la instituțiile preșcolare exclude cazurile de corupție, taxe informale, mituiri pentru acceptarea dosarului, inechități, etc.

Întru simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor  pe platforma  https://egradinita.md/ recent au fost efectuate unele modificări pentru a facilita procedura de înregistrare. Astfel, pentru a asigura completarea corectă a informației pe registrele electronice au fost instruiți toți directorii de grădinițe din Chișinău pe subiectul dat.

Mai mult, serviciul https://egradinita.md/ oferă posibilitatea transferării copiilor de grădiniță de la o instituție la alta. După completarea cererii, părinții vor putea vizualiza locurile libere pe districtele în care solicitantul dorește să transfere copilul.

În acelaș timp, în situaţia în care capacitatea unei instituţii de educație timpurie nu permite cuprinderea tuturor copiilor din districtul şcolar stabilit, este opțiunea selectării altei instituții din districtele şcolare arondate din vecinătate (în limita locurilor libere), iar DGETS anual, decide reconfigurarea districtelor şcolare, până la demararea procesului de înmatriculare, astfel încât să se asigure înmatricularea tuturor copiilor de 3 ani uniform, până la începutul anului şcolar.

Totodată, în cazul când în instituţia arondată instruirea este asigurată în limba română, iar părinţii solicită o instituţie cu limba rusă, copiii sunt repartizaţi în instituţii cu predarea în limba rusă şi viceversa. Luând în consideraţie faptul, că municipiul Chişinău se extinde, sunt înregistrate cartiere cu blocuri noi, cât şi sectoare private, întru asigurarea cu locuri pentru copii în unitatea preşcolară, DGETS la necesitate intervine cu modificările de rigoare referitor la configurarea, reconfigurarea districtelor.

Menționăm, că pe parcursul anului curent prin intermediul serviciului on-line au fost depuse 8.298 de cereri, dintre care 5.812 de cereri au fost acceptate și respectiv au fost înmatriculați 3.316 de copii. Platforma egradinita.md este actualizată constant, dar, mai mult decât atât, fiecare director de grădiniță este obligat să publice sistematic numărul locurilor libere din grădiniță, astfel asigurând transparența procesului.

E de menționat că pagina web www.egradinita.md poate fi accesată și de pe platformele www.educatieonline.md ; www.chisinauedu.md