Instruirea personalului de la blocul alimentar din instituțiile de învățământ preșcolar (bucătari, bucătari auxiliari)

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Centrul European de instruire profesională Iași-România, filiala Chișinău – Republica Moldova, va organiza în perioada 29.11.21- 01.12.21 instruirea personalului de la blocul alimentar din instituțiile de învățământ preșcolar (bucătari, bucătari auxiliari).

Sesiunea de instruire are drept scop responsabilizarea celor implicați în organizarea alimentației din instituțiile preșcolare, pentru atingerea unui înalt nivel de protecție a sănătății copiilor.

În calitate de moderatori a sesiuni de instruire vor fi: Coralia BABCENCO, metodist principal, DGETS; Olga Tabunșcic, dr., conf. univ. ASEM.

 În urma instruiri cursanții vor fi capabili să:

 • enumere operațiunile procesului tehnologic din blocul alimentar;
 • identifice principalele compartimente existente în blocul alimentar și să descrie principalele instalații ale acestora;
 • explice cerințele către etapele procesului tehnologic (recepționarea materiilor prime; depozitarea materiilor prime; prelucrarea mecanică a materiilor prime; tratarea termică a semipreparatelor și pregătirea preparatelor culinare; distribuirea producției finite – bucatelor).
 • descrie principalele metode de tratare mecanică și termică;
 • enumere dotările spațiilor de producere;
 • descrie principalele operații de prelucrare primară și termică ce se aplică preparatelor culinare;
 • aprecieze valoarea nutritivă și energetică a preparatelor culinare;
 • țină cont în calculul rețetelor de scăzămintele tehnologice sau sporul rezultat la fierberea terciurilor, pastelor făinoase, care apar în urma prelucrării termice;
 • calculeze cantitatea de crupe, apă necesare pentru prepararea terciurilor;
 • preparare bucate în conformitate cu cerințele descrise în Fișele tehnologice, aprobate prin ordinul DGETS nr. 421 din 04.06.2021 ,,Cu privire la punerea în aplicare a meniului model unic și a Fișelor tehnologice pentru copiii din instituțiile de educație timpurie”;
 • identifice grupele de preparate de bază care se pot realiza din legume, pește, carne;
 • descrie regulile generale de fierbere a legumelor, crupelor, cărnii, peștelui;
 • descrie principalele tehnologii folosite la prepararea culinară a peștelui și a cărnii;
 • aprecieze caracteristicile de calitate a preparatelor din legume, pește, carne, din brânză de vaci și ou, a dulciurilor, să identifice eventualele defecte care pot să apară, cauzele acestora și să propună posibilități de remediere.

Menționăm, că diseminarea informației se va realiza la nivel de fiecare Instituție de Educație Timpurie din municipiul Chișinău, prin intermediul instruirilor ce urmează a fi organizate pe parcursul a 3 zile.