Instruirea personalului din cadrul DGETS, șefilor DETS din sectoare, directorilor/directorilor interimari și responsabililor de prelucrarea datelor cu caracter personal din instituțiile de învățământ cu autonomie financiară

Astăzi, 20 Iulie 2022, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău în colaborare cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a organizat instruirea personalului din cadrul DGETS, șefilor DETS din sectoare, directorilor/directorilor interimari și responsabililor de prelucrarea datelor cu caracter personal din instituțiile de învățământ cu autonomie financiară.

Scopul cursului de instruire a fost informarea angajaților din sistemul educațional cu cerințele privind evidența, prelucrarea și asigurarea securității datele cu caracter personal, inclusiv cu modificările operate pe acest segment.

Astfel, participanții au avut posibilitatea de a-și fortifica cunoștințele cu referire la următoarelor aspecte:  

  • Noțiunile generale privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Principiile de protecție a datelor cu caracter personal;
  • Drepturile subiecților de date cu caracter personal;
  • Evaluarea impactului în cazul divulgării datelor cu caracter personal;
  • Responsabilitățile persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal;
  • Asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor informaționale de evidență a datelor.

Concomitent, formatorii din cadrul CNPDCP au adus la cunoștință metodele cu referire la depersonalizarea datelor, conform prevederilor legislației naționale. Sesiunea de instruire a întrunit peste 64 de angajați din sistemul educațional municipal.