Instruirea practică a bucătarilor, bucătarilor auxiliari din Instituțiile de Educație Timpurie

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, conform Ordinului DGETS nr. 703 din 10.06.22 ,,Cu privire la organizarea activităților de instruire practică a personalului de la blocul alimentar din IET (bucătari, bucătari auxiliari)” a organizat la 17 iunie 2022 a treia etapă de instruiri pentru bucătari/bucătarii auxiliari din Instituțiile de Educație Timpurie.

Scopul instruirilor:

  • Îmbunătățirea calității procesului de organizare și desfășurare a alimentației, păstrarea nutrimentelor importanți în procesul de preparare a materiei prime, formarea aspectului estetic culinar a bucatelor care ajung pe masa copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar.

În vizită de serviciu, prezenți la activitatea de instruire practică a bucătarilor au fost:

  • Angela CUTASEVICI, viceprimar de ramură al municipiului Chișinău care a punctat că, autoritățile de profil sunt interesate în continuarea instruirilor teoretice, practice dar și includerea personalului auxiliar din instituțiile de învățământ preșcolar în cadrul învățământului dual atât de importante pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate;
  • Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS, care a menționat efortul DGETS în creșterea calității activității instituțiilor de învățământ preșcolar, a procesului educațional dar și asigurarea unei alimentații sănătoase pentru copii prin implicarea tuturor actanților interesați.
  • Alexandru STRATAN, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, care a demonstrat deschidere în baza Acordului de parteneriat cu DGETS pentru oferirea programelor de dezvoltare profesională a personalului auxiliar din instituțiile de învățământ preșcolar;
  • Olga TABUNȘCIC, formator, doctor conferențiar universitar ASEM, a menționat despre importanța respectării cu strictețe a Fișelor tehnologice și punerea accentului pe metodele corecte de tratare primară și termică în scopul păstrării substanțelor nutritive. ,,Copii sunt viitorul țării iar sănătatea lor depinde în mare parte de modul cum se alimentează”. Dumneaei și-a manifestat deschidere și apreciere față de efortul depus de responsabilii din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău privind soluționarea mai multor probleme care în mod direct influențează asupra calității preparatelor culinare.

Bucătarii/bucătarii auxiliari au fost asistați de șefii DETS din sectoarele Botanica, Centru, Buiucani, care i-au încurajat și motivat prin aprecieri verbale pentru dorința și deschiderea de participare la activități de dezvoltare profesională.