Investigarea practicilor de trucare a ofertelor și combaterea practicilor anticoncurențiale în achiziții publice

În perioada 19-21 iunie, a fost organizat loc atelierul de lucru cu genericul „Investigarea practicilor de trucare a ofertelor și combaterea practicilor anticoncurențiale în achiziții publice”. La atelier au participat reprezentanții entităților publice: Direcția Educație, Tineret și Sport de sector, Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Curtea de Conturi, Inspecția Financiară, Centrul Național Anticorupție, Consiliul Concurenții, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor și alte entități.

Scopul atelierului de lucru este de a consolida capacitățile reprezentanților autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice.

Programul atelierului a cuprins studii de caz, investigarea licitațiilor trucate și comportamentul anticoncurențial, lucru în grup și sesiuni de întrebări-răspunsuri. Reprezentanții entităților au beneficiat de expertiză internațională în domeniul achizițiilor publice, aplicând cele mai noi metode și instrumente de investigare utilizate pentru combaterea practicilor ilegale pe segmentul achizițiilor publice.

Evenimentul a fost organizat cu suportul Programului de Dezvoltare a Dreptului Comercial al Departamentului de Comerț al SUA în coordonare cu Departamentul de Justiție al SUA și Agenția Achiziții Publice.