Lansarea concursului proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău sub egida Primăriei municipiului Chișinău anunță concursul proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”.

Concursul este dedicat susţinerii instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, fondatorul cărora este Consiliul municipal Chișinău.

Toate activitățile incluse în solicitarea de finanțare vor contribui la: 

 • Promovarea modelului de Școală ecologică prietenoasă elevului și mediului înconjurător;
 • Sensibilizarea opiniei publice asupra necesității susținerii și promovării educație ecologice,
 • Încurajarea comportamentului responsabil față de mediul înconjurător în comunitate prin crearea și dezvoltarea unei formule de educație ecologică.

Scopul concursului constă în crearea oportunităților ce asigură realizarea acțiunilor instructiv-educative complexe pentru dezvoltarea competențelor de elaborare a proiectelor de ecologizare a școlilor publice municipale, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, părinților și altor părți interesate. Creșterea gradului de responsabilizare a tinerei generații privind realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în comunitate.

Cine poate aplica: elevii instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, al căror fondator este Consiliul Municipal Chișinău.

Bugetul
✓ Bugetul minim alocat 15.000,00 lei
✓ Bugetul maxim alocat 30.000,00 lei

Domenii de finanţare:
Proiectul de finanțare urmează să implementeze următoarele domenii ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (în continuare ODD):
• Educaţie de calitate
• Apă curată şi sanitație
• Orașe şi comunități durabile
• Consum şi producție responsabile
• Acțiune climatică
• Viața terestră

Exemple de proiecte care asigura implementarea ODD: amenajări de spații, compostarea deșeurilor biodegradabile în școli, editare de publicații, organizare de concursuri/ târguri/ expoziții, de promovare a afacerilor verzi, campaniilor de colectare selectivă a deșeurilor, ș.a.

Concursul se va desfășura în perioada octombrie 2021 – martie 2022, după cum urmează:

Etapa I

 1. Lansarea publică a Concursului 210.2021
 2. Elaborarea proiectelor 29.10.2021 – 01.12.2021
 3. Sesiunea întrebări și răspunsuri (online) cu participarea instituțiilor eligibile 10.11.2021
 4. Data limită de depunere a proiectelor 01.12.2021.

Etapa II

 1. Evaluarea propunerilor de proiect de către DGETS 02 – 05.12.2021
 2. Publicarea Listei de proiecte eligibile admise spre evaluare de către DGETS 06.12.2021
 3. Evaluarea proiectelor eligibile 07 – 19.12.2021
 4. Desemnarea câștigătorilor 20.12.2021.

Etapa III

 1. Finanțarea proiectelor desemnate câștigătoare 15.01.2022
 2. Implementarea proiectelor de către beneficiari 15.01.2022 – 15.03.2022
 3. Monitorizarea realizării proiectului de către DGETS 15.03.2022 – 30.03.2022
 4. Data limită de prezentare a rapoartelor beneficiarului privind implementarea proiectului 30.03.2022.

Conceptul de proiect va fi expediat electronic la adresa de e-mail: scoalaecochisinau@gmail.com  până la data de 01 decembrie 2021.

Menționăm că DGETS își propune să susțină școlile publice de a se poziționa pe o nouă treaptă de dezvoltare care va servi drept modele de promovare a bunelor practici sustenabile privind reducerea impactului activității de exploatare a resurselor și bunurilor asupra mediului. Zeci de școli publice vor fi finanțate pentru realizarea acțiunilor de ecologizare, ca urmare a participării la Concurs.

Inițiativa este organizată cu suportul Proiectului „Promovarea învățământului profesional tehnic pentru o economie verde”, implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Informația detaliată privind temele eligibile, criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare și selectare, precum și conținutul și structura conceptului de proiect, poate fi găsită în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului:  https://chisinauedu.md/2603-2/