Lansarea Programul de cofinanțare a proiectelor de și pentru tineret

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău lansează Programul de cofinanțare a proiectelor de și pentru tineret, proiectelor de susținere a sectorului asociativ, de promovare a voluntariatului și a parteneriatelor instituționale.

 • Co-finanțările acordate vor fi utilizate numai pentru programele și proiectele de interes public inițiate și organizate de solicitant în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.
 • Fondul total al Programului constituie 1 000 000 mii lei în conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Chișinău.
 • Limita maximă de cofinanțare va fi de 80 000 MDL
 • Sunt eligibile pentru a beneficia de cofinanțare organizațiile necomerciale cu următoarea formă juridică de organizare: „Asociație Obștească”, „Fundație”, „Instituție Privată”.
 • Domeniile de interes:
  • creșterea nivelului de participare a tinerilor din municipiul Chișinău;
  • asigurarea unei game complexe de servicii de tineret calitative care contribuie la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate;
  • consolidarea sectorului de tineret la nivel municipal și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret.
 • Criterii de selectare:
  • Relevanța proiectului conform priorităților stabilite în programul de cofinanțare;
  • Interdependența dintre scop, obiective, activități, rezultate și indicatori de performanță;
  • Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste și  încadrate în timp conform modelului SMART;
  • Definirea clară a profilului participanților și beneficiarilor (număr, vârstă, profil);
  • Estimarea realistă a bugetului în concordanță cu activitățile planificate;
  • Capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de autoritatea finanțatoare;  
  • Calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor;
  • Consistența acțiunilor de promovare;
  • Durabilitatea proiectului;
  • Capacitatea de realizare și experiența membrilor organizației

Titlurile proiectelor câștigătoare în cadrul Programului de granturi de și pentru tineret : https://www.facebook.com/CentrulMunicipalTineretChisinau

Fișier atașat – Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului de cofinanțare a proiectelor de și pentru tineret