Leadership educațional, condițiile de formare și manifestare a profesorului – lider

Sub acest generic și în conformitate cu planul de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, întru formarea specifică a directorilor ca personal de conducere al structurilor sistemice organizaționale implicat în realizarea managementului calitativ în educație pe parcursul zilelor 17 și 18 noiembrie 2021, a fost organizat cursul instructiv-metodic pentru directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, din municipiu. Activitatea a fost realizată în format on-line, cu aplicarea diverselor metode interactive de instruire cu implicarea participanților în activități și discuții.

Scopul și obiectivele specifice cursului:

Formarea continuă în domeniul leadershipului educational asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor de leadership, inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor de leadership la schimbările din structurile/procesele de educație. Scopul cursului este să învățați că liderii buni nu se nasc, ci se formează.

Obiectivele specifice cursului de formarea continuă în domeniul leadershipului educational analizează leadershipului asupra schimbării în organizațiile școlare:

  • Familiarizarea cu principalele competențe care să detalieze influența leadershipului asupra schimbării organizaționale;
  • Analiza elementelor care favorizează eficiența leadershipului din perspectiva schimbării în organizațiile școlare;
  • Suport în implementarea leadershipului transformațional prin sporirea competențelor și abilităților de management.

Participanții la acest curs au abordat valorile și stilul de comportament cu ajutorul cărora eficient se valorifică rolul de conducător.