Lecțiile online sunt foarte diferite de cele din clasă

Lecțiile online sunt foarte diferite de cele din clasă. Atunci când pregătim aceste lecții e bine să știm că:

1. Rolul profesorului se schimbă. Profesorul se transformă în ghid și mentor.

2. Elevii sunt mai implicați în învățare. Ei trebuie să facă mult mai multe activități decât atunci când erau ascultători, uneori ascultători pasivi, în clase.

3. Lecțiile online sunt mai solicitante, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Elevii trebuie să se concentreze vizual, auditiv și intelectual în același timp, chiar şi în condiţiile existenţei unor eventuali factori disturbatori din casă.

4. Sarcinile de lucru presupun experiențe sincron, dar și asincron. Este foarte important ca acestea să fie clare, cât mai simplu formulate, cu indicații succinte, dar suficiente pentru a le permite elevilor rezolvarea lor, atunci când sunt asincron.

5. Mediul de învățare este diferit și foarte divers. Acesta poate fi mai confortabil, pentru că elevii sunt în casele lor, dar poate fi nepotrivit pentru învățare: spațiu insuficient pentru membrii familiei, logistică necorespunzătoare.

6. Lipsa unei abordări cât de cât unitară a experiențelor online de către profesorii clasei poate produce confuzie, disconfort.

Observăm, deci, că experiențele de învățare online sunt destul de provocatoare.  Partea bună din toată această criză este că suntem forțați să privim învățarea și școala din alte unghiuri și perspective. Suntem forțați să privim altfel implicarea elevului în învățare.

Astfel, în faţa Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău şi a cadrelor didactice din municipiu a stat provocarea să învățăm împreună cu elevii; să învățăm din toate!

Sunt multe întrebări care au nevoie de răspunsuri, aspecte care trebuie clarificate, probleme curente ce trebuie rezolvate.

În acest context, la inţiativa Primăriei Chişinău, am iniţiat mobilizarea cadrelor didactice pentru identificarea răspunsurilor şi soluţiilor.

Soluţia văzută a fost lecţiile filmate la toate disciplinele de studiu, la toate clasele, și în format online, plasate pe o platformă, de unde să le poată accesa toți elevii și profesorii. La moment, la echipa Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formată din 12 inspectori şi metodişti din Direcţia inspecţie şcolară au aderat peste 300 de cadre didactice. Îndemnul de a participa la acest proiect a fost adresat celor mai competenţi, curajoşi şi deschişi spre schimbare profesori. Numărul cadrelor didactice implicate în elaborarea lecţiilor este în continuă creştere, ceea ce a permis de a edita lecţii filmate la 95% din numărul de dicipline şcolare.

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, împreună cu cadrele didactice muncesc pentru a reconstrui din temelii procesul de predare-învățare. În predarea oricărei discipline și elaborarea lecţiilor filmate se pune accent pe trei lucruri esențiale: 1) ce predăm (conținutul predării, competențele pe care le transmitem elevilor); 2) cum predăm (metoda şi tehnicile de predare) și 3) atitudinea profesorului în prosecul de predare.

Eficiența cu care elevul va învăța și va utiliza cele învățate depinde de toate cele trei aspecte. Pe ele trebuie să ne bazăm soluțiile viitoare, iar soluțiile viitoare vor fi de integrare obligatorie a învăţării online cu învățarea față-în-față.

Suntem după 4 zile de acces la lecţiile filmate pentru a fi utlizate în procesul de învăţare la distanţă. Din informaţiile livrate spre Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport de către conducătorii instituţiilor de învăţământ din municipiul Chişinău, putem confirma că lecţiile video sunt utilizate de cadrele didactice şi vizualizate de elevi şi părinţi. Vă prezint şi unele opinii ale acestora.

La intrebarea: Care sunt impresiile post-lansare a platformei educatieonline.md? Avem astfel de răspunsuri:

  • „Este o platformă cu resurse educaționale bune, pot fi aplicate integral sau parţial” (LT „Academician C. Sibirschi”);
  • „Pozitive întru salvarea instruirii la distanță. Cele utilizate deja – sunt lecții foarte bine pregătite de profesori însoțite de materiale didactice bune. Cadrele didactice sunt mulțumite că au deja încă o sursă sigură de a fi utilizată în învățarea la distanță, cu toate că mai au îndoieli în faptul cum elevii vor reacționa la alt profesor care le va preda tema nouă la disciplină. Sunt foarte necesare, dar cel mai mult contează părerea elevilor”  (IP LT „Gheorghe Asachi”)

La intrebarea: Care este opinia despre importanța proiectului pentru întreg sistemul educațional? Avem astfel de răspunsuri:

  • „Este o susținere în situația dificilă de azi dar nu poate înlocui profesorul, care transmite elevului emoții și sentimente” (LT „Gheorghe Ghimpu”);
  • „O idee bine gândită, practică și utilă pentru profesori, elevi, părinți” (LT „George Călinescu”).

Concluzia la moment este că trecerea la învăţarea integrată de predare-învățare va avea consecințe majore. Iar prin îmbunătăţirea lecţiilor filmate şi deja plasate pe platformă şi prin completarea acesteia cu noi produse, vom asigura transferul de bune practici între profesori şi vom diversifica enorm predarea.

Cu profund respect,
Viorica Negrei,
Șef adjunct al DGETS