Monitorizarea asigurării calității procesului educațional în instituțiile de învățământ preșcolar

În perioada 20-22 octombrie 2020, conform circularei nr. 01-18/3715 din 16.10.2020, direcția management preșcolar din cadrul DGETS a desfășurat vizite de monitorizare în 12 instituții de învățământ preșcolar în scopul monitorizării asigurării calității procesului educațional în contextul situației pandemice COVID-19.

Obiective de bază al vizitelor în instituții au constituit:

 • Monitorizarea respectării normelor sanitaro-igienice în situația epidemiologică actuală.
 • Monitorizarea respectării prevederilor Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 21 din 24.07.2020.
 • Monitorizarea respectării Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Chișinău nr. 24 din 11.10.2020, pct.14 și a Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Chișinău nr. 25 din 13.10.2020, pct.9.

Aspecte ce au fost verificate:

 • Măsurile de prevenire și control a infecției cu noul coronavirus COVID-19, a regulilor de igienă respiratorie prin purtarea obligatorie a măștilor cu acoperirea gurii și a nasului în spațiile închise cât și cele deschise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică.
 • Organizarea trierii matinale și primirea copiilor în instituțiile de educație timpurie.
 • Respectarea modelelor de frecventare de către copii a instituției de educație timpurie, selectate după sondajul de opinie cu părinții.
 • Respectarea actelor normative la înmatricularea copiilor și de completare a grupelor.
 • Identificarea provocărilor cu care se confruntă instituțiile de învățământ preșcolar în contextul pandemiei virusului COVID-19 cu referire la asigurarea calității procesului educațional.
 • Regimul de activitate, pornind și de la sesizările și petițiile parvenite la DGETS din partea părinților.
 • Respectarea graficului de sosire eșalonată a copiilor în IET.
 • Filtrele matinale pentru angajații IET, cu respectarea cerințelor față de completarea fișei epidemiologice, semnarea declarației de către părinți, echiparea corespunzătoare a cadrelor didactice şi a ajutorilor de educatori.
 • Marcajul de pe teritoriul IET și holuri pentru sosirea părinților cu copii şi respectarea intrărilor.
 • Prezența informației pentru părinți la panouri informative plasate la intrarea pe teritoriul IET.
 • Listele copiilor din fiecare IET care urmează a fi la zi în IET.
 • Activitatea comisiilor de înmatriculare a copiilor în IET.
 • Respectarea distanței sociale/fizice de către angajații din IET și copii.

Cadrul normativ de realizare a vizitelor de monitorizare:

 1. Instrucțiunea privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 21 din 24.07.2020.
 2. Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Chișinău nr. 24 din 11.10.2020.
 3. Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Chișinău nr. 25 din 13.10.2020.

Monitorizarea punerii în aplicare a următoarelor actele normative emise de MECC, DGETS, MSMPS:

 1. Reglementările–cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucțiunii privind redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19, aprobată prin Hotărârea CNESP nr. 21 din 24.07.2020, aprobat prin ordinul comun MECC și MSMPS nr. 779 din 07.08.2020;
 2. Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin HG nr. 1211 din 4 noiembrie 2016;
 3. Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2020-2021, aprobate prin ordinul MECC nr.839 din 18.08.2020;
 4. Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, pentru instituțiile de educație timpurie, aprobată prin ordinul MECC nr. 378 din 26 martie, 2020;
 5. Regulamentul de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în IET de tip general (educație antepreșcolară și învățământ preșcolar), special, sanatorial și complexele educaționale-școli primare-grădinițe) din orașul Chișinău, aprobat prin ordinul DGETS nr. 7/1 din 08.06.2018.

Activitatea de monitorizare a fost precedată de organizarea și desfășurarea a patru ședințe online cu directorii din IET, desfășurate în perioada septembrie-octombrie. Respectiv, directorii urmau să instruiască cadrele didactice, personalul nedidactic și părinții cu noile cerințe obligatorii pentru perioada pandemică.

În cadrul ședințelor au fost enumerate cerințele obligatorii de a fi respectate în activitatea IET, problema organizării procesului educațional în perioada pandemică, s-a pus accent pe dirijarea corectă a procesului educaţional, pe elaborarea, acroșarea, verificarea respectării graficelor de primire a copiilor, de plecare a copiilor, a regimului zilei, a regulilor sanitaro-igienice obligatorii, conform prevederilor actelor normative aprobate pentru instituțiile de educație timpurie.