Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022

 În temeiul deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019, pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învățământ general din municipiu au fost alocate 129 mln 429 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor din decizie, inclusiv:

 Conform anexei Nr. 24 – îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 25 mln 960,0 mii lei

 • DGETS: 2 (Autogestiune) IET cu drept de executor secundar de buget: 1 mln 800 mii lei;
 • 2 IET în lucru și anume (Școala gr. 152 „Pas cu pas”- (11%), Școala-grădiniță 199 – (65%)).

DETS sector Botanica: 31 instituții IET, conform Foii de titlu  – 6 mln 100 mii lei

 • În 17 instituții lucrările sunt finisate la 100% (IET nr. 9, 17, 35, 49, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123, 139, 142, 151, 181, 182, Școala primară-grădiniță nr. 120);
 • În 13 IET se desfășoară lucrările de reparație în proporție de 50% (IET nr. 40, 44, 98, 99, 103, 104, 153, 165, 168, 180, 216, Școala primară-grădiniță nr.124, Școala primară – grădiniță nr. 90);
 • IET 141 se află în contestare.

DETS sector Buiucani: 17 instituții, conform Foii de titlu  – 5 mln 170 mii lei

 • 4 IET lucrările finalizate (IET nr. 20, 85, 87, 185);
 • 13 IET în proces de lucru (IET nr. 62, 63, 75, 110, 116, 143, 145, 164, 158, 183, 186, 215, Școala primară „A. Ursu”).

DETS sector Centru: 12 instituții, conform Foii de titlu  –  4 mln 190 mii lei

 • 6 IET lucrările finalizate (IET nr. 6, 15, 92, 175, 210, 227);
 • 6 IET în lucru (IET nr. 8, 23, 53, 59, 73, 125).

DETS sector Ciocana: 12 instituții, conform Foii de titlu – 3 mln 300 mii lei

 • 4 IET lucrările finalizate (IET nr. 67, 130, 179, 197);
 • 8 IET în proces de lucru (IET nr. 32, 138, 161, 188, 211, 135, 155, 177).

DETS sector Râșcani: 14 instituții, conform Foii de titlu – 5 mln 400 mii lei

 • 3 IET lucrările sunt finalizate (IET nr. 25, 74, 100);
 • 10 IET în proces de lucru (IET nr. 37, 38, 64, 68, 80, 105, 118, 129, 136, 159);
 • IET 88 – contractele sunt semnate și planificate inițierea lucrărilor.

Astfel situația la zi este: din totalul de 88 instituții de educație timpurie:

 • În 34 de instituții lucrările sunt finalizate;
 • În 52 de instituții lucrările sunt în deplină desfășurare;
 • 1 instituție cu contestare;
 • La 1 instituție contractele sunt semnate și sunt planificate inițierea lucrărilor.

Conform anexei Nr. 24.1 a deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 – deschiderea a 3 grădinițe noi, total alocate 23 mln 500,0 mii lei

DETS sector Buiucani: 2 instituții – 13 mln 500 mii lei

 • IET nr. 3 și IET nr. 18: Caietul de sarcini și devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea procedurii de achiziție publică.

DETS sector Râșcani: 1 instituție – 10 mln lei

 • IET nr. 28 în proces de lucru, elaborarea proiectului.

Conform anexei Nr. 24.1 a deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 nr. 24.2  – reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de 34 mln 700,0 mii lei

DETS sector Botanica cu 3 instituții:

 • LT „Pro Succes” ; reparația generală în suma de 10000,0 mii lei (realizat 9%);
 • Gimnaziul nr. 6; reparația generală în suma de 15000,0 mii lei;

 

 • Gimnaziul nr. 68, se desfășoară lucrări de proiectare;
 • Dobrogea – 26 mln 200 mii lei se desfășoară lucrări de proiectare.

DETS sector Ciocana: 1 instituție – 2 mln lei

 • Gimnaziul „Steliana Grama”- la data de 27.05.2021 a fost primit Certificatul de Urbanism, se lucrează la elaborarea Proiectului.

DETS sector Râșcani: 2 instituții – 10 mln lei

 • LT „Mihail Lomonosov” în lucru (realizat 85%);
 • LT „Waldorf” se lucrează la elaborarea Proiectului.

Conform anexei Nr. 24.3 – au fost alocați 11 mln 350 mii lei pentru reparații capitale si curente pentru redeschiderea a 26 grupe noi și 3 mln 600 mii lei pentru dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament

DETS sector Botanica: 17 grupe noi în 7 instituții de educație timpurie – 7 mln 900 mii lei:

 • 5 IET în lucru (IET nr. 99, 103, 165, 168, 180);
 • 1 IET spre contractare (IET nr. 44);
 • 1 IET contestare (IET nr. 141).

Astfel, procentul realizării constituie 45%.

DETS sector Buiucani: 1 instituție – 450 mii lei

 • 1 IET spre contractare (IET nr. 26)

DETS sector Centru: 1 instituție –  450 mii lei

 • 1 IET în lucru (IET nr. 226 – 98%)

DETS sector Râșcani, conform Foii de titlu – 2 mln 550 mii lei: 7 grupe noi în 5 instituții (IET nr. 13, 38 (2 grupe), 108 (2 grupe), 199, IET „Orfeu”)

 • 2 IET lucrările finalizate (IET nr. 13, Școala-grădiniță nr. 199)
 • 3 IET în lucru (IET nr. 38, 108, IET „Orfeu”)

Situația la zi: Din totalul de 14 instituții de educație timpurie pentru redeschiderea a 26 de grupe noi:

 • În 2 instituții lucrările sunt finalizate;
 • În 9 instituții lucrările sunt în desfășurare;
 • 2 instituții spre contractare;
 • 1 instituție contestare.