Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022

În temeiul deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învățământ general municipale au fost alocate 129 mln 429 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor stipulate în decizie. Astfel vom expune situația la 06 august 2021:  

Conform anexei Nr. 24 – îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 25 mln 960,0 mii lei

 • DGETS : 2 (Autogestiune) IET cu drept de executor secundar de buget: 1 mln 800 mii lei
 • 2 IET în lucru: (Școala grădiniță nr. 152 „Pas cu pas”- 18%, Școala-grădiniță nr. 199- (80%))

DETS sector Botanica: 31de instituții de educație timpurie, conform Foii de titlu  – 6 mln 100 mii lei

 • În 20 de instituții lucrările sunt finalizate 100%: (IET nr. 9, 17, 35, 40, 49, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123,139, 142, 151, 153, 181, 182, Școala primară-grădiniță nr. 120 și Școala primară-grădiniță nr.124)
 • În 10 instituții lucrările sunt în proces de derulare:  (IET 44, 98, 99, 103, 104, 165, 168, 180, 216, Școala primară – grădiniță nr. 90)
 • IET nr. 141 în contestare.

DETS sector Buiucani: 17 instituții conform Foii de titlu  – 5 mln 170 mii lei

 • În 7 instituții lucrările sunt finalizate 100%: (IET nr. 20, 85, 87, 143, 158, 164, 185)
 • În 10 instituții lucrările sunt în proces de derulare:  (IET nr.  62, 63, 75, 110, 116, 145,  183, 186, 215, Școala primară „A. Ursu”)

DETS sector Centru: 12 instituții conform Foii de titlu  –  4 mln 190 mii lei

 • În 10 instituții lucrările sunt finalizate 100%: (IET nr. 6, 8, 15, 53, 73, 92, 125, 175, 210, 227)
 • În 2 instituții lucrările sunt în proces de derulare: (IET nr. 23, 59)

DETS sector Ciocana: 12 instituții conform Foii de titlu – 3 mln 300 mii lei

 • În 9 instituții lucrările sunt finalizate 100%: (IET nr. 32, 67, 130, 138, 161,179, 188, 197, 211)
 • În 3 lucrările sunty în plină desfășurare: (IET nr. 135, 155, 177)

DETS sector Râșcani: 14 instituții conform Foii de titlu – 5 mln 400 mii lei

 • În 7 IET lucrările sunt finalizate 100%: (IET nr. 25, 38, 64, 68, 74, 100. 159)
 • 7 IET în lucru (IET nr. 37, 80, 88, 105, 118, 129, 136)

Notă: din totalul de 88 de instituții educație timpurie:

 • În 53 de instituții lucrările de reparație sunt finisate;
 • În 34 de instituții lucrările sunt plină desfășurare;
 • 1 instituție este spre contestare.

Conform anexei Nr. 24.1 a deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 – deschiderea a 3 grădinițe noi, total alocate 23 mln 500,0 mii lei

DETS sector Buiucani: 2 instituții – 13 mln 500 mii lei

 • IET nr. 3 și IET nr. 18 caietul de sarcini și devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea procedurii de achiziție publică.

DETS sector Râșcani: 1 instituție – 10 mln lei

 • IET nr. 28 în proces de lucru, elaborarea proiectului.

Conform anexei Nr. 24.2 a deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 – reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de 34 mln 700,0 mii lei

DETS sector Botanica:  3 instituții– 26 mln 200 mii lei

 • LT „Pro Succes”- reparația generală în suma de 10000,0 mii lei, se desfășoară lucrări 15%
 • Gimnaziul nr. 6 – reparația generală în suma de 15000,0 mii lei, se desfășoară lucrări de proiectare
 • Gimnaziul nr. 68, s. Dobrogea se desfășoară lucrări de proiectare

DETS sector Ciocana: 1 instituție – 2 mln lei

 • Gimnaziul „Steliana Grama”- la data de 27.05.2021 a fost primit Certificatul de Urbanism, se lucrează la elaborarea Proiectului (termen necesar 2-3 luni)

DETS sector Râșcani: 2 instituții – 10 mln lei

 • LT „Mihail Lomonosov” – în lucru (realiozat 85%)
 • LT „Waldorf” – se lucrează la elaborarea Proiectului

Conform anexei Nr. 24.3 – au fost alocați 11 mln 350 mii lei pentru reparații capitale si curente și redeschiderea a 26 de grupe noi – 3 mln 600 mii lei (dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament)

DETS sector Botanica: 17 grupe noi 7 instituții IET – 7 mln 900 mii lei

 • 6 IET în lucru (IET 44,99, 103, 165, 168, 180)
 • 1 IET contestare (IET 141).

Procentul realizării 55%

DETS sector Buiucani: 1 instituție – 450 mii lei

 • IET 26 – în proces de lucru

DETS sector Centru: 1 instituție –  450 mii lei

 • IET nr. 226 – lucrări finalizate

 DETS sector Râșcani: – 7 grupe noi în 5 grădinițe: IET nr. 13, 38 (2 grupe), 108 (2 grupe), 199, „Orfeu”) conform Foii de titlu – 2 mln 550 mii lei

 • 2 instituții cu lucrările finalizate (IET nr. 13, Școala-grădiniță nr. 199)
 • 3 grădinițe în proces de  lucru (IET nr. 38, 108, IET „Orfeu”)

Astfel din numărul total de 14 instituții de educație timpurie pentru redeschiderea a 26 de grupe noi:

 • În 2 instituții – lucrările  sunt finalizate;
 • În 10 instituții lucrările sunt în plină desfășurare;
 • 1 instituție este spre contestare.