Monitorizarea procesului de a alimentației

Monitorizarea procesului de a alimentației gratuite a elevilor  din instituțiile de învățământ primar și secundar ciclul I și II din municipiul Chișinău.

Școli

În această săptămână procesul de alimentație cu bucate calde s-a organizat în 115 instituții de învățământ primar și secundar, ciclu I și II din municipiul Chișinău.

În 13  instituții continuă alimentarea cu dejun la pachet în sălile de clasă.

Pe parcursul săptămânii au fost realizate 3 vizite de monitorizare: – Instituția Publică Liceul Teoretic „A.Cehov”; – Instituția Publică Liceul Teoretic „L.Deleanu”; – Liceul – Internat Municipal cu Profil Sportiv.

În instituții se respectă graficul pentru servirea meselor, aprobat de către directorul instituției. Dejunul cu bucate calde  se servește  în sala de mese, elevii au condiții de spălare și dezinfectare a mâinilor înainte şi după servirea mesei. Se respectă meniul-model pentru 10 zile coordonat cu CSP,  în toate instituțiile evaluate meniul zilnic este întocmit corect, semnat şi ștampilat  de directorul instituției, afișat în sala de mese şi pe panoul informațional pentru părinți în curtea instituției. Produse alimentare neconforme n-au fost depistate.

Continuă  organizarea  procesului de alimentație gratuită a copiilor/elevilor din familii refugiate:

744 copii/elevi, beneficiază de alimentație gratuită – inclusiv:

  •  – 257 copii – IET
  • –  261 clasa I-IV – dejun;
  • –  226 elevi clasa V- XII – dejun.

Instituții de învățământ preșcolar

Pe parcurs a fost monitorizată calitatea produselor alimentare recepționată de la operatorii economici și alimentației copiilor prin efectuarea controalelor de către reprezentanții secțiilor alimentație în instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS de sector.

Rezultatele denotă, că Meniul Model Unic (sezon vară-toamnă) este implementat parțial, conform contractelor pentru livrarea produselor alimentare instituțiilor din subordine.

Se monitorizează calitatea produselor în toate IET din subordine.

33 instituții de învățământ evaluat pe parcursul săptămânii: 18 instituții de educație timpurie și 15 instituții de învățământ primar secundar.

Blocurile alimentare, depozitele sunt reparate și corespund normelor sanitaro-igienice. Produsele alimentare aflate în depozite corespund cerințelor și specificațiilor tehnice, fiind păstrate la temperatură corespunzătoare. Legumele și fructele sunt calitative, aspect sănătos, frumos, miros plăcut, iar termenul de valabilitate a produselor alimentare de la depozite corespund cerințelor.

Produsele alimentare recepționate de la operatorii economici sunt de calitate bună, cu termenul de realizare valabil; probele sunt păstrate în frigider, în containere cu capac.                                                                             

Menționăm că în urma analizei  Meniului Model Unic vară – toamnă 2022 s-au constatat că norma financiară de 34,50 lei /copil este insuficientă pentru a acoperi toate cheltuielile. Gramajul porțiilor bucatelor finite a fost micșorat. Din acest motiv nu se respectă normele naturale.